Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame Gebiedsontwikkeling (1st semester 20/21)

Bij gebiedsontwikkeling werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en inwoners samen om tot een succesvol ruimtelijk ontwikkelingsproces te komen. Gebiedsontwikkeling staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht om tot een optimaal haalbaar resultaat en (ruimtelijk) plan te komen.

Tijdens deze minor ga je aan de slag met een gebiedsontwikkeling. Je verdiept je in het krachtenveld rondom gebiedsontwikkeling en de verschillende belangen van actoren. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context van gebiedsontwikkeling en gaat aan de slag met de actuele topics van nu zoals de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en duurzame & inclusieve gebiedsontwikkeling.

Je werkt in groepsverband aan de (ruimtelijk-economische) analyse, mogelijke scenario’s en een visie voor het gebied. Vanuit je eigen expertise of gewenste specialisatie draag je vervolgens in de uitwerking bij met specifieke producten of adviezen.

Leerdoelen

Het algemene doel van de minor is om het vermogen te ontwikkelen integrale en realistische ruimtelijke plannen te ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van het specialisme van de diverse studenten en het samenwerken tussen die specialisten.

Aanvullende informatie

Competencies

Integraal werken; analyseren; ontwerpen; specificeren; communiceren 

Topics

 Duurzaam & inclusief
 Juridisch Instrumentarium
 Financieel Instrumentarium
 Projectmatig werken

Stucture of the minor

Centraal in de minor staat het project (18 EC). Hierin word een integrale opgave volledig uitgewerkt en onderbouwd.
Ondersteunend hieraan zijn er twee specialistische modulen: Financieel Instrumentarium en Juridisch Instrumentarium. 

Teaching Method(s)


Centraal staat het integrale en projectmatig werken in het project. Daarnaast kennen de modulen een verscheidenheid aan werkvormen:
 Hoorcollege
 Werkcolleges
 Discussie

Ingangseisen

2-3 years foreknowledge Built Environment or Leisure & Events

Toetsing

Juridisch Instrumentarium wordt beoordeeld op basis van een tentamen en een opdracht.
Financieel Instrumentarium wordt beoordeeld op basis van een tentamen en een essay.
Het project wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aangeleverde producten en presentaties.

Literatuur

- Reader PenV (BUAS 2020)
- van Buuren, de Gier, Nijmeijer en Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. 9e druk .Kluwer.(ISBN 9789013112511),
- van Zundert.Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/1: met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb.