Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame Gebiedsontwikkeling (1e semester 22/23)

Bij gebiedsontwikkeling werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en inwoners samen om tot een succesvol ruimtelijk ontwikkelingsproces te komen. De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht om tot een optimaal haalbaar resultaat en (ruimtelijk) plan te komen.   

Tijdens deze minor ga je aan de slag met een gebied. Je verdiept je in het krachtenveld rondom de ontwikkeling ervan en de verschillende belangen van de bertrokken actoren. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context en gaat aan de slag met de actuele topics zoals de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en duurzame gebiedsontwikkeling.  

Je werkt in groepsverband aan de analyse, mogelijke scenario’s en een visie voor het gebied. Vanuit je eigen expertise of gewenste specialisatie draag je vervolgens in de uitwerking bij met specifieke producten of adviezen. 

Leerdoelen

Het algemene doel van de minor is om het vermogen te ontwikkelen integrale en realistische ruimtelijke plannen te maken. Hierbij wordt uitgegaan van het specialisme van de individuele student en het samenwerken tussen die specialisten. 

Ingangseisen

2-3 jaar voorkennis op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling / Built Environment of Leisure & Events

Propedeuse behaald

Literatuur

- Reader Financieel (BUAS 2021)  

- van Buuren, de Gier, Nijmeijer en Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. 9e druk .Kluwer. (ISBN 9789013112511)   

- van Zundert.Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/1: met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb. 

Toetsing

Juridisch en Financien & Markt worden beide beoordeeld op basis van een tentamen en een opdracht. 

Duurzaamheid wordt beoordeeld op basis van organisatie van en actieve deelname aan bijeenkomsten. 

Het project wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aangeleverde producten en presentaties. 

Aanvullende informatie

Competenties 

Integraal werken; analyseren; ontwerpen; specificeren; communiceren

 

Onderwerpen 

Duurzaamheid  

Juridische aspecten 

Financiën & Markt 

Projectmatig werken 

 

Structuur van de minor 

Centraal in de minor staat het project. Hierin wordt een integrale opgave volledig uitgewerkt en onderbouwd. Ondersteunend hieraan zijn er drie specialistische modulen: Financien & Markt, Juridisch  en Duurzaamheid. 

 

Lesmethode(s) 

Centraal staat het integrale en projectmatig werken in het project. Daarnaast kennen de modulen een verscheidenheid aan werkvormen:  

Hoorcolleges  

Werkcolleges 

Gastcolleges 

Discussie 

 

Kosten 

Aan deze minor zijn geen extra kosten verbonden