Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame gebiedsontwikkeling (1e semester 23/24)

Bij gebiedsontwikkeling werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en inwoners samen om tot een succesvol ruimtelijk ontwikkelingsproces te komen. De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht om tot een optimaal haalbaar resultaat en (ruimtelijk) plan te komen.

Waar gaat het over?
Tijdens deze minor ga je aan de slag met een gebied. Je verdiept je in het krachtenveld rondom de ontwikkeling ervan en de verschillende belangen van de betrokken actoren. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context en gaat aan de slag met de actuele topics zoals de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en duurzame gebiedsontwikkeling. Je werkt in groepsverband aan de analyse, mogelijke scenario’s en een visie voor het gebied. Vanuit je eigen expertise of gewenste specialisatie draag je vervolgens in de uitwerking bij met specifieke producten of adviezen.

Wat levert het mij op?
De minor levert je een mooie aanvulling op voor je portfolio en levert (samen met je afstuderen) een mooi visitekaartje op voor toekomstige werkgevers! Deze minor geeft je een opstapje naar functies als o.a. adviseur of projectmanager gebiedsontwikkeling of leefomgeving, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling of adviseur strategisch omgevingsmanagement.

Leerdoelen

Het algemene doel van de minor is om het vermogen te ontwikkelen integrale en realistische ruimtelijke plannen te maken. Hierbij wordt uitgegaan van het specialisme van de individuele student en het samenwerken tussen die specialisten. In groepen ga je een plan opstellen voor de ontwikkeling van een gebied. Je leert:
- Een plan op te stellen voor de ontwikkeling van je gebied.
- Het begrip duurzaamheid een plek geven in je ontwikkelingsplan.
- Je ruimtelijk plan juridische te onderbouwen.
- Je ruimtelijk plan financieel te onderbouwen.
- Inzicht te krijgen in de maatschappelijke haalbaarheid van je ruimtelijk plan.
- Inzicht te krijgen in de faseerbaarheid van je ruimtelijk plan.
- Inzicht te krijgen in de flexibiliteit van je ruimtelijk plan

Ingangseisen

- 2 tot 3 jaar voorkennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, built environment of leisure &   events
- Propedeuse behaald

Literatuur

- Reader Financieel (BUAS 2021)
- Van Buuren, de Gier, Nijmeijer en Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. 9e druk. Kluwer.  (ISBN 9789013112511)
- Van Zundert. Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2020/1: met ruimtelijk relevante                       regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb.

Toetsing

- Juridisch en Financiën & Markt worden beide beoordeeld op basis van een tentamen en een        opdracht.
- Duurzaamheid wordt beoordeeld op basis van organisatie van en actieve deelname aan                bijeenkomsten.
- Het project wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aangeleverde producten en           presentaties.

Aanvullende informatie

Deze minor biedt je verschillende competenties. Je leert:
- Integraal werken
- Analyseren
- Ontwerpen
- Specificeren
- Communiceren
- Projectmatig werken