Kies op maat

Login Menu

Premaster managementwetenschappen / Methoden en Technieken van onderzoek

De Premaster managementwetenschappen bestaat uit één cursus getiteld  “Methoden en Technieken van onderzoek”, en is in principe bedoeld als schakelprogramma voor kandidaten met een afgerond hbo-bachelorgetuigschrift, die willen opteren voor de wetenschappelijke masteropleiding Management of de wetenschappelijke masteropleiding Business Process Management and IT van de Open Universiteit (OU). Voor enkele opleidingen (met name van de Hogeschool Zuyd)  is er een afspraak tussen de OU en de hbo-instelling, dat studenten de Premaster als minor mogen opnemen in hun hbo-opleiding. Informeer hiervoor bij je thuisinstelling.

De Premaster managementwetenschappen beoogt een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het biedt een effectief programma voor studenten die op het niveau van de Master of Science willen instromen. In een compacte opzet word je begeleid en aan het werk gezet voor het aanleren en versterken van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoudelijk komen aan bod: ontwerp van onderzoek, betrouwbaarheid en geldigheid; literatuuronderzoek, onderzoeksartikelen lezen en bundelen, regressie-analyse, kwalitatief onderzoek (vooral in de vorm van case study), rapportage over en reflectie op onderzoeksresultaten.

De opdrachten en leerdoelen van de onderdelen vind je terug in de elektronische leeromgeving van de cursus. Het schriftelijk materiaal, in de vorm van een tekstboek en readers, word je toegestuurd. Verder zijn er bijeenkomsten waar toelichting en diepgang op de stof wordt geboden, feedback op opdrachten wordt gegeven en aanvullende oefeningen worden gedaan.

Idealiter rond je de Premaster af in een half jaar. Diverse organisatorische maatregelen maken deze snelheid realiseerbaar, zoals colleges waarin de opdrachten centraal staan. In principe werk je samen met een studiepartner. Daarnaast blijft een stevige motivatie en inzet nodig.

Ingangseisen

Voor enkele opleidingen (met name van de Hogeschool Zuyd)  is er een afspraak tussen de OU en de hbo-instelling, dat studenten de Premaster als minor mogen opnemen in hun hbo-opleiding. Voor deze studenten geldt geen andere ingangseis dan de formele toestemming van hun thuisinstelling. Informeer hiervoor bij je thuisinstelling.

Je studiesucces wordt bevorderd door:
- je vermogen om in korte tijd veel (Engelstalige) literatuur door te nemen en samen te vatten
- je bereidheid om elke week tot 15 uur in de Premaster te studeren, liefst in volledige dagdelen
- geen overdreven angst voor wiskunde, statistiek of methodologie.

Toetsing

Formeel leg je slechts één tentamen af. Het tentamen bestaat uit diverse onderdelen, zoals een werkstuk, opdracht of deelname aan practicum.

De cursus als geheel wordt afgesloten met één cijfer.

Literatuur

De cursus bestaat uit het tekstboek 'Research methods for business students' van Saunders, Lewis en Thornhill (2012), een reader met artikelen en studietaken in de elektronische leeromgeving.

Rooster

De Premaster start twee keer per jaar, in september en in februari. De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden. Bij voldoende deelnemers zal de Premaster in het septembersemester starten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Parkstad, Zwolle en Antwerpen.

In het februarisemester starten we doorgaans in Breda, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Parkstad, Antwerpen en Zwolle.

Zie voor actuele informatie (data en locaties): www.ou.nl/studieaanbod/MB0106

De Premaster kent 5 verplichte bijeenkomsten met 's middags en 's avonds colleges. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.

I.v.m. de vaste start en de noodzaak om je op de eerste bijeenkomst voor te bereiden, is het belangrijk je ruim van de voren aan te melden. Je aanmelding moet uiterlijk 15 juli bij ons op de OU binnen zijn voor de start in september en 15 december voor de start in februari.