Kies op maat

Login Menu

Organisatiepsychologie

In de kern bestaan organisaties uit een samenwerkingsverband van mensen. Maar dit samenwerkingsverband is allerminst vanzelfsprekend. Hoe zitten organisaties in elkaar en wat is de rol van de organisatiecultuur? Wat verklaart het succes van teams? Over welke kwaliteiten beschikt een effectieve leidinggevende? Waarom zijn mensen geneigd zich tegen verandering te verzetten? Wat maakt dat werknemers bereid zijn om zich extra in te zetten?

De cursus Organisatiepsychologie neemt het 'samenspel' van organisatieleden nader onder de loep. De cursus is opgebouwd rond vier thema's. Het eerste thema schetst een beeld van de organisatie zelf, door in te gaan op organisatietypen, cultuur en veranderingsprocessen. Het tweede thema kijkt naar de samenwerking binnen groepen en teams. In het derde thema staat de aansturing van medewerkers centraal; hierbij wordt ingegaan op leiderschap, macht, rechtvaardigheid en ethiek. Ten slotte richt het vierde thema zich op de individuele medewerker, met aandacht voor diens betrokkenheid, tevredenheid en werkmotivatie.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus dien je:
- op de hoogte te zijn van de belangrijkste invloedsfactoren die ten grondslag liggen aan de sociale verhoudingen binnen organisaties, zoals organisatie(ontwerp), groepen, aansturing en de uitkomsten hiervan
- de belangrijkste theorieën te kennen over de ontwikkeling en structuur van organisatie
- inzicht te hebben in belangrijke formele en informele processen en ontwikkelingen die de perceptie van organisatieleden over de organisatie beïnvloeden
- patronen van sociale interactie in groepen en teams te herkennen en te begrijpen om welke redenen bepaald gedrag vertoond wordt en wat mogelijke consequenties zijn
- de belangrijkste theorieën over leiderschap en leiderschapseffectiviteit te kennen
- variaties in leiding geven te kunnen onderscheiden en mogelijke effecten hiervan te doorzien
- inzicht te hebben in organisatiepolitiek, ethiek en gevoelens van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in organisaties
- de bouwstenen voor motivatie en attitude van individuele organisatieleden te kennen en te begrijpen hoe deze van invloed kunnen zijn.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor

- arbeids- en organisatiepsychologie

van de Open Universiteit en is niet buiten deze minor te volgen. Deze minor is speciaal samengesteld voor hbo studenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Kennis van de cursus Inleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie is aanbevolen.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

Bij deze cursus horen het tekstboek 'Organisational Psychology' (Open Universiteit [Eds.], Harlow: Pearson) en een digitaal werkboek.

Rooster

Je start deze cursus in kwartiel 3:

12 februari 2018 - 28 april 2018