Kies op maat

Login Menu

eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

eHealth is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Wie heeft er niet weleens via het internet gezocht naar informatie over bepaalde aandoeningen, een zelftest gedaan of een app gebruikt om calorieën of stappen te tellen? Zowel voor zorgverleners als voor patiënten biedt eHealth veel voordelen. Zo wordt de zorgverlening efficiënter door gebruik van ICT mogelijkheden en biedt eHealth potentiële zorggebruikers de mogelijkheid om zelf meer zicht over hun gezondheidstoestand te krijgen. Deze cursus geeft een overzicht van eHealth vanuit een gezondheidspsychologisch perspectief, waarbij bekeken wordt welke mogelijkheden eHealth biedt bij ontwikkeling van gezondheidspsychologische interventies voor preventie en opsporing van aandoeningen. Tevens wordt aandacht geschonken aan toepassingen van eHealth in de patiëntenzorg.

De cursus eHealth bestaat uit een algemene inleiding in de eHealth, waarbij een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van eHealth en de betekenis van eHealth binnen de huidige gezondheidszorg, evenals een beschrijving van de belangrijkste eHealth toepassingen. Vervolgens wordt er in verschillende thema's dieper ingegaan op specifieke eHealth toepassingen binnen:
(1) de primaire preventie: gebruik van eHealth voor gezondheidsbevordering;
(2) de secundaire preventie: gebruik van eHealth in opsporing van ziekte vanuit zowel de kant van de zorgverlener als de kant van de doelgroep;
(3) de tertiaire preventie: eHealth bij patiëntenzorg vanuit zowel de zorgverlener als patiënt kant.

Tot slot is er ruimte voor een kritische blik op de effectiviteit en de voor- en nadelen van eHealth en leert u hoe u een eenvoudige eHealth interventie kunt opzetten.
Elk thema wordt geïllustreerd met verschillende voorbeelden van eHealth toepassingen in de vorm van websites, apps en video's.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd, ben je in staat om:

- te beschrijven wat eHealth inhoudt en welke verschillende vormen van eHealth-toepassingen er bestaan.   

- te beschrijven wat planmatige interventieontwikkeling inhoudt (interventiecyclus) en wat deze systematiek betekent voor de ontwikkeling van eHealth-interventies.

- te beschrijven welke rol eHealth kan spelen bij het ontwikkelen van gezondheidspsychologische interventies t.b.v. preventie.

- te beschrijven welke rol eHealth kan spelen bij screening en diagnostiek van somatische aandoeningen.

- te beschrijven welke rol eHealth kan spelen bij de behandelkeuze, behandeling en nazorg bij somatische aandoeningen en wat eHealth betekent voor de communicatie tussen zorgverlener en patiënt en tussen patiënten en  zorgverleners onderling.

- te beschrijven wat er bekend is over de effectiviteit van eHealth-interventies en de voorwaarden voor succesvolle implementatie daarvan.

- de voordelen (positieve effecten) en nadelen (negatieve effecten) van het gebruik van eHealth te benoemen.

- de ethische en juridische aspecten van eHealth te benoemen en toe te passen. 

- de opgedane kennis toe te passen bij de ontwikkeling van een eenvoudige eHealth-toepassing.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor

- gezondheidspsychologie

van de Open Universiteit en is niet buiten deze minor te volgen. Deze minor is speciaal samengesteld voor hbo studenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerd individueel tentamen:
deze vindt plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

Bij deze cursus hoort een reader.

Rooster

Je start deze cursus in kwartiel 3:
12 februari 2018 - 28 april 2018

eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief is een online cursus. De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Er vinden geen begeleidingsbijeenkomsten plaats.