Kies op maat

Login Menu

Personeelspsychologie

De dynamische werkomgevingen in hedendaagse organisaties stellen werknemers voor vele uitdagingen zoals voortdurende competentieontwikkeling en flexibele omgang met veranderende eisen ten gevolge van economische, technologische en organisatorische ontwikkelingen. Werknemers kunnen zich passief aanpassen aan de opeenvolgende veranderingen in hun werksituatie of daar zelf actief invloed op uitoefenen.

Deze cursus richt zich op deze laatste vorm van aanpassingsgedrag, namelijk proactief gedrag. Proactief gedrag is gericht op het realiseren van veranderingen in de toekomst door zelf en anticipatief het initiatief te nemen. Het bereiken van een goede balans tussen de organisatiedoelen en de eigen persoonlijke doelen en ambities is daarbij het streefdoel. Steunend op modellen en onderzoek van de arbeids- en organisatiepsychologie verkennen we proactief gedrag vanuit verschillende invalshoeken.

Het inleidende cursusdeel gaat in op het concept proactiviteit en bijhorende psychologische modellen, maar ook op wetenschappelijke inzichten betreffende proactieve persoonlijkheid en daarmee samenhangende persoonlijkheidskenmerken. Vervolgens besteden we aandacht aan verschillende vormen van proactief gedrag. Eerst behandelen we proactieve gedrag dat is gericht op de persoon, het realiseren van de persoonlijke belangen en het optimaliseren van de fit tussen de persoon en het werk. Vanuit de Person – Environment fitmodellen komen verschillende gedragstypen aan bod, zoals het actief vorm geven van het werk (job crafting), het actief sturing geven aan de eigen loopbaan binnen en/of buiten de organisatie (career self management), en het zoeken naar een nieuwe baan (job search behavior).

Daarna besteden we aandacht aan het proactieve gedrag dat is gericht op het optimaliseren van werkprocessen (proactive work behavior) en het bijdragen aan de strategische koers van de organisatie (proactive strategic behavior). De dynamische omgevingen waarin organisaties opereren onderstrepen het belang van werknemers die proactief met de organisatie meedenken en zich ondernemend opstellen (wat in de praktijk ook wel persoonlijk ondernemerschap of zelf-leiderschap wordt genoemd). Thema’s zijn onder andere ondernemerschap en innovatief gedrag.

Tenslotte kijken we naar de verschillende omgevingskenmerken die proactief gedrag bij medewerkers bevorderen of belemmeren. Daarbij is er aandacht voor de rol van de leidinggevende, en kenmerken van het werk (bijv. autonomie) en van de organisatie (bijv. leerklimaat en HRM). Inzichten in deze determinanten bieden een gedegen uitgangspunt bij het ontwikkelen van evidence-based interventies in organisaties gericht op het stimuleren van proactief gedrag bij medewerkers.

Leerdoelen

Nog niet beschikbaar.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor

- arbeids- en organisatiepsychologie

van de Open Universiteit en is niet buiten deze minor te volgen. Deze minor is speciaal samengesteld voor hbo studenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht. Deze vindt plaats aan het eind van het kwartiel in de tentamenweek.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

Delen uit het tekstboek: S. Parker & U. Bindl (2017), Proactivity at work. New York: Routledge, aangevuld met artikelen en andere boekhoofdstukken. Dit wordt aangeboden in een reader.

Rooster

Je start deze cursus in kwartiel 3:
12 februari 2018 - 28 april 2018