Kies op maat

Login Menu

Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

Centraal in deze cursus staat daarbij het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's:
- de werkplek en taken
- de werknemer zelf (op het individuele niveau)
- motivatie en leiderschap
- teams, groepen en de organisatie als geheel.

Deze cursus laat je kennismaken met vier rollen die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten, interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige vervullen, worden ingezet om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen. Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding tijdens de daadwerkelijke implementatie van veranderingen.

 

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd

  • heb je een indruk gekregen van het brede werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie
  • heb je inzicht in de verschillende rollen die psychologen vervullen binnen het werkveld van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
  • ben je op de hoogte van theorieën en modellen die voor het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn
  • kun je aangeven wat de belangrijkste vaardigheden zijn die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werkveld dient te ontwikkelen
  • heb je kennisgemaakt met verschillende diagnose-instrumenten en interventiemethoden die psychologen binnen het werkveld hanteren
  • ben je in staat A&O-psychologische theorieën en thema’s toe te passen op de actualiteit
  • heb je stapsgewijs en met behulp van overzichtelijke casuïstiek de eerst ervaring opgedaan met diagnose en interventie in het werkveld.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor

- inleiding in de psychologie
- arbeids- en organisatiepsychologie

van de Open Universiteit en is niet buiten deze minor te volgen. Deze minor is speciaal samengesteld voor hbo studenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek en een digitaal werkboek. Het tekstboek Industrial and organizational psychology: Research and practice van P.E. Spector wordt uitgegeven door Wiley, Hoboken (international student edition, 2012).

Het digitale werkboek vormt de leeromgeving. Dit werkboek bevat een overkoepelende case over een fictief ziekenhuis, waardoor je kennis kunt maken met de verschillende rollen van A&O-psychologen in een fictieve organisatie.

Rooster

Je start de cursus in kwartiel 3:

12 februari 2018 - 28 april 2018