Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding Informatiekunde

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster bachelor Informatica of Jaarrooster bachelor Informatiekunde wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Informatietechnologie (IT) heeft een grote impact op ons leven, op organisaties en de maatschappij. Denk alleen al aan de miljoenen mensen die dagelijks in bedrijven gebruikmaken van innovatieve apps op smartphones, tablet en laptops. Kennis over het gebruik van innovatieve en data gedreven IT en bedrijfsinformatiesystemen is daarom van essentieel belang om op verantwoorde wijze te investeren en in te spelen op een snel veranderende wereld en bedrijven beter te runnen. Dit is waar de cursus Inleiding informatiekunde over gaat. We geven in deze inleidende cursus een helikopterview van het vakgebied, zodat studenten onder andere zicht krijgen op verschillende typen IT, IT-ontwikkelprocessen, de toepassing van IT en data gedreven innovaties in organisaties, invloeden op de maatschappij en relevante ethische aspecten en kwesties. Centraal hierbij staan informatiesystemen, zij vormen het kloppend hart van organisaties en de maatschappij; dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer ze niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Neem bijvoorbeeld een bank waarbij de internetbankieren-software niet beschikbaar is, waardoor klanten geen transacties kunnen doen. Of een productiebedrijf waarbij het ERP-systeem niet werkt en er dus geen productieorders kunnen worden uitgegeven of bestellingen worden gedaan. 

Leerdoelen

In de cursus verwerft u kennis en inzicht over:
- de belangrijkste componenten van een informatiesysteem in ruime zin, namelijk: technologie, mensen en organisatie;
- de bijdrage van verschillende typen informatiesystemen aan het functioneren van organisaties en het verkrijgen van strategisch voordeel;
- de rol van informatiesystemen in de communicatie, samenwerking en besluitvorming binnen de organisatie en in de waardeketen;
- de fasen in de levenscyclus van een informatiesysteem;
- de invoering van informatiesystemen en de daarmee gepaard gaande verandering van de organisatie en het gedrag van medewerkers;
- de maatschappelijke aspecten van informatiesystemen, zoals ethische kwesties en de rol van informatietechnologie bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door een bedrijf.
Bovendien kunt u deze theorie herkennen en toepassen in aangeboden casuïstiek van beperkte omvang en complexiteit.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Als student hebt u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Daar vindt u een rooster en de link naar de virtuele klas, kunt u uw opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Ook kunt u er vragen stellen over de leerstof.

Ingangseisen

Geen

Toetsing

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc). Tentamentoelichting U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 2 (start 2019-2020): 5-2-2020, 23-4-2020 en 26-8-2020
voor kwartiel 4 (start 2019-2020): 6-7-2020

Tentamendata

23-04-2020, 06-07-2020.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Literatuur

Het tekstboek Bedrijfsinformatiesystemen van Laudon en Laudon heeft vier delen. Deel 1 Organisaties, management en de netwerkonderneming bestaat uit Hoofdstuk 1 Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen, Hoofdstuk 2 Wereldwijd werken: hoe bedrijven gebruik maken van informatiesystemen en Hoofdstuk 3 Informatiesystemen, organisatie en strategie. Samen geven ze een overzicht van waar en hoe informatiesystemen strategisch worden ingezet om bedrijven winstgevender te maken. Deel 2 IT-infrastructuur slaan we grotendeels over omdat deze stof in de cursus Inleiding informatica uitgebreid wordt besproken. Deel 3 Kerntoepassingen van systemen bestaat uit Hoofdstuk 8 Operationeel excelleren en klantintimiteit bereiken: enterprisetoepassingen, Hoofdstuk 9 E-commerce, digitale markten, digitale goederen, Hoofdstuk 10 Kennismanagement en samenwerking en Hoofdstuk 11 Het besluitvormingsproces verbeteren. U krijgt op die manier een overzicht over het vakgebied informatiekunde. Samen met de cursus Inleiding informatica hebt u dan een overzicht over het hele vakgebied van 'werken met computers' en kunt u beslissen of het vakgebied informatica dan wel informatiekunde u het meest aanspreekt. In deel 4 Informatiesystemen bouwen en beheren ten slotte komen de hoofdstukken 12 Business process re-engineering en het ontwikkelen van informatiesystemen, 13 Het managen van projecten en 14 Management van internationale informatiesystemen aan de orde.
Het werkboek volgt deze opbouw en is daarom ingedeeld in drie blokken.
Bij de bespreking van een hoofdstuk krijgt de student opgaven om de stof beter te begrijpen, een zelftoets waarin de kennis van een hoofdstuk wordt getoetst,'eind van het blok'-vragen waarmee aan de hand van een minicasus het begrip van een groter geheel wordt getoetst en twee voorbeeldtentamens. Deze bereiden u voor op het schriftelijk tentamen dat bestaat uit 34 vierkeuzevragen.

Rooster

Het bijwonen van begeleidingsbijeenkomsten is niet verplicht.

Begeleidingsvorm Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt tweemaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 2 en 4. Begeleidingsbijeenkomsten Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
za 23-11-2019 / ntb
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
za 02-05-2020 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
1. do 12-12-2019 / 20.00-21.00 uur
2. do 09-01-2020 / 20.00-21.00 uur
3. do 30-01-2020 / 20.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
1. di 19-05-2020 / 20.00-21.00 uur
2. di 09-06-2020 / 20.00-21.00 uur
3. di 30-06-2020 / 20.00-21.00 uur