Kies op maat

Inloggen Menu

Virtueel milieuadviesbureau - Premaster

Leren en werken zijn één in deze bijzondere cursus. In het virtueel milieuadviesbureau vervult u een onderzoeksfunctie die overeenkomt met een vergelijkbare functie in de milieupraktijk. U werkt aan een eigen milieuonderzoek. U maakt individuele afspraken over de competenties die u tijdens het onderzoekswerk verder gaat ontwikkelen. U wordt beoordeeld op basis van een persoonlijk dossier. Dit is een weergave van alle geleverde onderzoekprestaties, van onderzoeksplan tot aan mondelinge en schriftelijke verslaglegging daarover.

 

Leerdoelen

een milieuprobleem wetenschappelijk in kaart brengen en nader definiëren (competentiegebied: diagnose).
- een milieuprobleem onderzoeken vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en daarover rapporteren aan het milieuwerkveld (competentiegebied: onderzoek).
- duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen ontwerpen en beschrijven (competentiegebied: interventie).
Daarnaast bent u na het doorlopen van de cursus in staat om:
- wetenschappelijk onderbouwde informatie, ideeën en meningen over te dragen aan experts en collega's (wetenschappelijk rapporteren).
- een onderzoeksproject planmatig te organiseren (voorbereiden, uitvoeren en afronden), zodat de afgesproken resultaten succesvol worden behaald.
- te reflecteren op eigen ontwikkeling op het gebied van onderzoekvaardigheden.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt samen met de cursus Research Approaches in Environmental Sciences (NB0002) deel uit van de Premaster Research in Environmental Sciences (PNWRES). Na afronding van een *hbo milieukunde/milieu natuur opleiding met deze Premaster binnen de opleiding ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de academische master Environmental Sciences van de OU.

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB0004

of stuur een mail naar info@ou.nl

*hbo milieukunde/milieu en natuur opleidingen:

HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo
Environmental science, Avans Breda
VHL, Leeuwarden
Watermanagement, Rotterdam HR
Land- en watermanagement, Velp VHL
Tuin- en landschapsinrichting, Velp VHL
Landschap en environment mngmnt., Delft Inholland
Watermanagement, Vlissingen HZ
Intern. development mngmnt, Velp VHL
Bos- en natuurbeheer, Velp VHL
Kust- en zeemanagement, Leeuwarden VHL

Ingangseisen

U bevindt zich aan het einde van een *hbo opleiding milieukunde/ natuur en milieu en u heeft de cursus Research Approaches in Environmental Sciences afgerond.

Toetsing

Tentamenvorm

Opdracht.

Meer info

Literatuur

Studenten ontvangen enkele weken voor de start van de werkzaamheden:
- handboek Virtueel milieuadviesbureau
- informatie voor de intake en het kiezen van milieuonderzoek
- een licentie met software voor het groupwarepakket eRoom.
Nadere instructies worden rechtstreeks verstrekt vanuit de opleiding.

Rooster

Bij deze cursus krijgt u docentbegeleiding. Hoe dit wordt georganiseerd en onder welke voorwaarden u begeleiding ontvangt, staat beschreven in het Handboek Virtueel Milieuadviesbureau (dit krijgt u na aanmelding van de cursus). Er zijn drie verplichte begeleidingsbijeenkomsten op Studiecentrum Eindhoven. Deze cursus wordt verder online begeleid.