Kies op maat

Inloggen Menu

English MINOR Corporate Responsibility & the Energy Challenge

Deze minor behandelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De cursus energy analysis geeft een introductie in de analyse van energiesystemen en energietechnologieën. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan systemen die in energie voorzien, als systemen die de vraag naar energie bepalen. De cursus Environmentally Improved Production (EIP) behandelt de duurzame productie van economische goederen vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. In de cursus corporate Responsibility for Sustainable Development gaat het om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om naast economische waarde (profit) ook waarde te creëren op sociaal (people) en ecologisch (planet) gebied, en negatieve effecten van de bedrijfsvoering op sociaal en milieuterrein - denk aan milieuvervuiling of mensenrechtenschendingen - te voorkomen en te adresseren.

Leerdoelen

- inzicht verkrijgen in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
- inzicht in de systemen die in energie voorzien en in systemen die de vraag naar energie bepalen
- bent u in staat methoden en hulpmiddelen toe te passen waarmee u energiesystemen kunt analyseren, waaronder: energiemanagement, levenscyclusanalyse van energie, indicatoren van energie-efficiëntie en -intensiteit, analyse van energietechnologieën, energiescenario-analyse en analyse van energiebeleid.
- heeft u een algemeen begrip van en inzicht in de recente ontwikkeling met betrekking tot Environmentally Improved Production
- kunt u de diverse benaderingen van Environmentally Improved Production benoemen, beschrijven en daarvan de belangrijkste conceptuele verschillen aangeven en voorbeelden beschrijven
- heeft u zich verder bekwaamd in het gebruik van wetenschappelijke bronnen: lezen, begrijpen en toepassen ter vergroting van eigen kennis en inzichten
- heeft u zich verder bekwaamd in het schrijven van een wetenschappelijk essay.

Aanvullende informatie

Het cursusmateriaal is geheel Engelstalig

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

- Corporate Responsibility for Sustainable Development  - Energy Analysis  - Environmentally improved production (EIP)

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de cursus Research Approaches in Environmental Sciences (NB9804) aan en nog een 5 ec cursus uit ons postpropedeuse aanbod.
Verdere informatie op Research Approaches in Environmental Science

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is wenselijk. Passieve beheersing van het Engels (leesvaardigheid op eind VWO-niveau) is nodig om de minor binnen de nominale studielast (6 maanden in deeltijd) te kunnen bestuderen.

Het cursusmateriaal is geheel Engelstalig

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

- Corporate Responsibility for Sustainable Development (NB2502)  - Energy Analysis (NB1802)  - Environmentally improved production (EIP) (NB2402)

Toetsing

Elke cursus wordt met een opdracht afgesloten, volgens afspraak met de docent

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Rooster

Voor de drie cursussen in de minor wordt een begeleidingstraject geboden van 1 februari tot half juli (kwartiel 3 en 4).

Informatie per cursus en begeleidingsinformatie vindt u op: 

Corporate Responsibility for Sustainable Development

Environmentally Improved Production

Energy Analysis