Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Ecosystemen

De cursus Ecosystems and Human Well-being richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen?

De cursus Bodem en water; een stroomgebiedbenadering  behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering.

Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt.

Leerdoelen

Na bestudering van de minor:
- heeft u kennis en inzicht in het functioneren van ecosystemen
- heeft u kennis en inzicht in de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau
- heeft u kennis en inzicht in de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.
- bent u in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.
- heeft u kennis van verschillende technieken van verzamelen en ruimtelijk analyseren van gegevens en visueel weergeven van analyseresultaten in digitale kaarten;
- heeft u een overzicht van mogelijkheden van geografische informatiesystemen voor het analyseren van ruimtelijke data;

Aanvullende informatie

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen: - Bodem en water (NB1902) - Ecosystems and Human Well-Being (NB1602) - Geographical Information Systems: GIS (NB21020

Voor verdere informatie zie de afzonderlijke cursussen op:
Ecosystems
Bodem en water
GIS

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de cursus Research Approaches in Environmental Science (NB9804) aan en nog een 5 ec cursus uit ons postpropedeuse aanbod.

Verdere informatie op: www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode (www.ou.nl/studieaanbod/NB9804)

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

Voor het volgen van deze minor heeft u een ruime basiskennis nodig van de natuurwetenschappelijke disciplines. Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen en van de natuurlijke processen die zich op aarde afspelen wordt sterk aanbevolen.

Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk om het Engelstalige cursus- en bronnenmateriaal te kunnen bestuderen.

Toetsing

De cursussen worden afzonderlijk getoetst. Kijk bij betreffende cursus voor toetsmomenten en soorten toetsing:

Ecosystems

Bodem en water

GIS

Literatuur

Het cursusmateriaal wordt u na inschrijving toegezonden

Rooster

Begeleidingsbijeenkomsten voor Ecosystems vinden plaats in kwartiel 3. U dient zich in te schrijven voor 15 januari 2020. Daarna is inschrijving voor deze cursus niet meer mogelijk dit studiejaar. 

De cursussen bodem en water en GIS kunt u op elk tijdstip starten. De begeleiding vindt plaats in kwartiel 1 en 2.

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.