Kies op maat

Inloggen Menu

Minor E

De cursus Ecosystems richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen?
De cursus Bodem en water behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering.
Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt.

Leerdoelen

Na bestudering van de minor:
- heeft u kennis en inzicht in het functioneren van ecosystemen
- heeft u kennis en inzicht in de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau
- heeft u kennis en inzicht in de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.
- bent u in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.
- heeft u kennis van verschillende technieken van verzamelen en ruimtelijk analyseren van gegevens en visueel weergeven van analyseresultaten in digitale kaarten;
- heeft u een overzicht van mogelijkheden van geografische informatiesystemen voor het analyseren van ruimtelijke data;

Aanvullende informatie

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Verdere info over de cursussen op:

www.ou.nl/studieaanbod/N13211

www.ou.nl/studieaanbod/NB1902

www.ou.nl/studieaanbod/NB2102

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de Premaster Research in Environmental Sciences aan.
Verdere informatie op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode (www.ou.nl/studieaanbod/NB1102)Ingangseisen

- Propedeutisch examen behaald
- U beschikt over een ruime basiskennis van de natuurwetenschappelijke disciplines.

Toetsing

Ecosystems wordt afgesloten met een opdracht, datum inleveren opdracht in overleg met docent.
Bodem en Water wordt afgesloten met een Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht. 
Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen. De opdracht in overleg met je docent.
GIS wordt afgesloten met een Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.
Data tentamen in overleg.

Rooster

Bij deze minor hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.