Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Aardwetenschappen

De cursus Aarde, mens milieu 2 gaat over de invloed van de mens op aardse compartimenten en over activiteiten gericht op toekomstige leefbaarheid.

In Geologie rondom plaattektoniek wordt de dynamiek van aardse processen toegespitst op de bewegingen van de platen in de aardkorst.

Systeem Aarde richt zich op de exogene processen van het systeem aarde en hoe natuurlijke en antropogene omstandigheden de verschillende deelsystemen beïnvloeden. Verder gaat het in op de wereldwijde antropogene klimaatverandering en klimaatverandering in Nederland.

Leerdoelen

Na bestudering van de minor:
- heeft u inzicht in de relatie tussen milieuproblemen en verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde'.
- heeft u inzicht in de wisselwerking tussen veranderd klimaat en geologische processen.
- leert u de samenhang tussen: diagnose-onderzoek- en interventie (alledrie de competentielijnen), u verwerft de benodigde kennis en inzicht hiervoor en u kunt dit toepassen. 

Aanvullende informatie

Verdere informatie:

Aarde, mens en milieu 2

Geologie rondom plaattektoniek

Systeem Aarde: kennis voor klimaat

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de cursus Research Approaches in Environmental Sciences (NB9804) aan en nog een 5 ec cursus uit ons postpropedeuse aanbod.

Verdere informatie op Research Approaches in Environmental Science

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

Aarde, mens en milieu 2

Geologie rondom plaattektoniek

Systeem Aarde: kennis voor klimaat

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

 

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

Aarde, mens en milieu 2 (NB0212)

Geologie rondom plaattektoniek (NB0602)

Systeem Aarde: kennis voor klimaat (NB1302)

Toetsing

Aarde, mens en milieu 2 wordt afgesloten met een Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Deze cursus heeft twee cursusruns. Tentamendata, begeleidingsdata en nadere info zie hier

Geologie rondom plaattektoniek wordt afgesloten met een computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht. Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.
Voor de opdracht geldt: volgens afspraak, met opdrachtpresentatie op (online) bijeenkomst, voor verdere info zie hier

Systeem Aarde wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht. Voor verdere info zie hier

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Deze minor bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in een digitale leeromgeving.

Rooster

Inschrijven voor Aarde, mens en milieu 2 kan gedurende het gehele studiejaar. Begeleiding vindt plaats in kwartiel 2 en 4 (vanaf half november tot 1 februari en vanaf half april tot eind juni).

Inschrijven voor Systeem Aarde: kennis voor klimaat kan alleen voor kwartiel 1, na 1 september is inschrijven niet meer mogelijk.

Inschrijven voor Geologie rondom plaattektoniek (NB0602) is alleen mogelijk in kwartiel 3. Inschrijven voor half januari. De begeleiding is van februari tot juli.

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.