Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Chemie en milieu

In deze minor staan we stil bij de invloed van stoffen in het milieu op organismen en de mens.

In Environmental Toxicology komt de milieutoxicologie aan bod: risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effect van moleculair tot populatieniveau en de beschermingsmechanismen die zij oproepen.


In scheikunde voor milieuwetenschappen 1 wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt.

In de cursus scheikunde voor milieuwetenschappen 2 ontwikkel je kennis en vaardigheden op het gebied van de organische chemie en krijg je een overzicht van technieken voor het nemen en analyseren van milieumonsters.

Leerdoelen

Na bestudering van de minor:
- heb je kennis van milieuchemie en milieuproblemen
- heb je kennis en inzicht in de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.
- ben je in staat de opgedane kennis en inzichten toe te passen op een concreet milieuprobleem aan de hand van casussen.

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

De minor veronderstelt voorkennis van scheikunde op vwo-niveau. Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is een vereiste. Je bestudeert eerst scheikunde voor milieuwetenschappen 1, daarna scheikunde voor milieuwetenschappen 2 en daarna Gedrag en effecten van contaminanten.

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Rooster

Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 (NB0502): De docent organiseert een begeleid studietraject van half april tot 1 juli. De cursus heeft een vast startmoment. Inschrijven is mogelijk tot april.
Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 (NB1402): De docent organiseert een begeleid studietraject in de periode november - januari. Inschrijven kan tot begin november.
Environmental Toxicology (NB1712): via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. In kwartiel 2 vindt cursusbegeleiding plaats. De cursus is ook als zelfstudie te bestuderen. In schrijven kan gedurende het hele studiejaar.

Environmental Toxicology: De docent organiseert een begeleid studietraject van half april tot juli. De cursus heeft een vast startmoment. Inschrijven is mogelijk tot begin april.

Toetsing

Scheikunde voor milieuwetenschappen 1: Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov). Tentamendata


Scheikunde voor milieuwetenschappen 2: Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov). Tentamendata

Environmental Toxicology: opdracht. Tentamendata

Aanvullende informatie

Verdere info over Environmental Toxicology

Verdere info over Scheikunde voor milieuwetenschappen 1

Verdere info over Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

Mocht je besluiten om na je hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kun je deze minor (deels) in je premaster opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de cursus Research Approaches in Environmental Sciences (NB9804) aan en nog een 5EC cursus uit ons postpropedeuse aanbod.

www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode (www.ou.nl/studieaanbod/NB9804)

Je kunt de minor niet als geheel bestellen. Je dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen, dit kan vanaf juni 2023.

Scheikunde voor milieuwetenschappen 1

Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

Environmental Toxicology