Kies op maat

Inloggen Menu

Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

In deze cursus ontwikkelt u kennis en vaardigheden op het gebied van de organische chemie en krijgt u een overzicht van technieken voor het nemen en analyseren van milieumonsters. In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt middels een aantal toepassingsgerichte studietaken. Het eerste deel van de cursus behandelt (een deel van) de koolstofchemie. Om de leerstof te verduidelijken maakt een molecuulbouwsetje deel uit van het cursusmateriaal. De studietaken zijn zoveel mogelijk ontleend aan de milieuchemische en gezondheidskundige praktijk. Hiermee sluiten ze ook goed aan op het tweede deel van de cursus, dat de onderzoeksmethoden in de milieuchemie beschrijft.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:
- heeft u kennis van de basisbegrippen van de koolstofchemie
- herkent u aan de structuur van een alifatische koolstofverbinding waarom die verbinding een bepaald gedrag in het milieu vertoont
- kent u een aantal reactiepaden van alifatische koolstofverbindingen
- kent u de belangrijkste eigenschappen en reactietypen van aromatische verbindingen
- heeft u kennis van de analysegang in de milieuchemische analyse en herkent u de problemen daarbij.

Aanvullende informatie

Verdere informatie over Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten is een goede rekenvaardigheid, een passieve kennis van het Engels en een basiskennis van de scheikunde op vwo-niveau noodzakelijk. Kennis van wiskunde, natuurkunde vwo-eindexamenniveau en scheikunde op het niveau van de cursus 'Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 (NB0502) is wenselijk.

Toetsing

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov). 

Tentamendata (0nder tabblad tentamen)

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland. Er wordt van de student verwacht dat deze een Binas tabellenboekje heeft. Bij de cursus wordt een klein molecuulmodelbouwsetje geleverd.

Rooster

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. 

In Utrecht op de Themadag Research in december vindt een begeleidingsbijeenkomst plaats
Begeleider: mw. drs. J. van Wijnen
10.00-16.00 uur

Voor data van de bijeenkomst en de onlinebijeenkomsten kijk hier

Deze cursus heeft een vast startmoment. De cursus start in kwartiel 2. aanmelden na start van de cursus is niet mogelijk.