Kies op maat

Inloggen Menu

Environmental Toxicology

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.

Aanvullende informatie

De cursus start een keer per jaar in kwartiel 4. U kunt zich aanmelden tot half april 2021. Na deze datum is aanmelden niet meer mogelijk.

 

Voor meer informatie kijk op: ou.nl/studieaanbod/NB1712

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Toetsing

De tentamenvorm: regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht. Voor tentamendata kijk hier

Literatuur

CURSUSMATERIAAL Het Engelstalig online (open access) tekstboek ‘Environmental Toxicology’ vormt de basis van deze cursus, het is een interactief en modulair opgebouwde cursus die ontwikkeld is door experts uit zes Nederlandse universiteiten. Daarnaast is in de digitale leeromgeving een werkboek/studiewijzer voorzien met introducties, leerdoelen, studeeraanwijzingen, samenvattingen en (extra) opgaven. DIGITALE LEEROMGEVING Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. 
Tijdens het begeleidingstraject is er een face tot face bijeenkomst op een Themadag en er is een online introductiebijeenkomst, die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN
Utrecht (Themadag Mileu)
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem