Kies op maat

Inloggen Menu

Environmental Toxicology

Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk komt het echter veel vaker voor dat er sprake is van blootstelling aan lagere doseringen gedurende een langere tijd en dat de gevolgen pas veel later aan het licht komen. De studie en risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effect van moleculair tot populatieniveau en de beschermingsmechanismen die zij oproepen omvatten het vakgebied van de milieutoxicologie. Deze Engelstalige cursus richt zich specifiek op het verwerven van kennis over het gedrag van chemische stoffen in het milieu en hun nadelige effecten op ecosystemen, inclusief de mens. Daarbij komen zowel de processen aan bod die de blootstelling bepalen, als deze die het toxische effect op een organisme en op het ecosysteem bepalen. Tenslotte is er aandacht voor de milieuepidemiologie, de studie van het optreden en de verspreiding van milieugerelateerde ziekten en hun bepalende factoren.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.

Aanvullende informatie

De cursus start een keer per jaar in kwartiel 4. U kunt zich aanmelden tot 28 april 2019. Na deze datum is aanmelden niet meer mogelijk.

 

Voor meer informatie kijk op: ou.nl/studieaanbod/NB1702

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Toetsing

De tentamenvorm: regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht. Voor tentamendata kijk hier

Literatuur

CURSUSMATERIAAL Het Engelstalig online (open access) tekstboek ‘Environmental Toxicology’ vormt de basis van deze cursus, het is een interactief en modulair opgebouwde cursus die ontwikkeld is door experts uit zes Nederlandse universiteiten. Daarnaast is in de digitale leeromgeving een werkboek/studiewijzer voorzien met introducties, leerdoelen, studeeraanwijzingen, samenvattingen en (extra) opgaven. DIGITALE LEEROMGEVING Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. 
Tijdens het begeleidingstraject is er een fact tot face bijeenkomst op een Themadag en er is een online introductiebijeenkomst, die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN
Utrecht (Themadag Mileu)
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. F. van Belleghem
za 18-05-2019 / 10.00-16.00 uur