Kies op maat

Inloggen Menu

Environmental Toxicology

Inhoud

Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk komt het echter veel vaker voor dat er sprake is van blootstelling aan lagere doseringen gedurende een langere tijd en dat de gevolgen pas veel later aan het licht komen. De studie en risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effect van moleculair tot populatieniveau en de beschermingsmechanismen die zij oproepen omvatten het vakgebied van de milieutoxicologie. Deze Engelstalige cursus richt zich specifiek op het verwerven van kennis over het gedrag van chemische stoffen in het milieu en hun nadelige effecten op ecosystemen, inclusief de mens. Daarbij komen zowel de processen aan bod die de blootstelling bepalen, als deze die het toxische effect op een organisme en op het ecosysteem bepalen. Tenslotte is er aandacht voor de milieuepidemiologie, de studie van het optreden en de verspreiding van milieugerelateerde ziekten en hun bepalende factoren.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over de basisprincipes van de (milieu)toxicologie met inbegrip van humane toxicologie, epidemiologie en risicoanalyse.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Voorkennis
Voor de toxicologische processen die we binnen deze cursus beschrijven, is scheikundige, biologische en in mindere mate wiskundige achtergrondkennis op propedeuseniveau sterk aanbevolen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om de Engelstalige leerstof te begrijpen.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus Environmental Toxicology wordt geheel aangeboden in de digitale leeromgeving. Deze cursus is opgebouwd uit een zorgvuldige en bewerkte selectie van hoofdstukken uit een Engelstalig open online tekstboek dat werd ontwikkeld door experts van zeven Nederlandse universiteiten.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment in kwartiel 4 (1 mei 2023). Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de start van het kwartiel.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. Je kunt de cursus ook zelfstandig bestuderen, mits je rekening houdt met de uiterste aanmelddatum voor deze cursus met een vast startmoment in kwartiel 4.

Tijdens het begeleidingstraject is er een face-to-facebijeenkomst op een Themadag en zijn er twee online begeleidingsbijeenkomsten, die je kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Toetsing

Tentamenvorm

Een opdracht in de vorm van een essay.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Voor meer informatie kijk op: ou.nl/studieaanbod/NB1712