Kies op maat

Inloggen Menu

Environmental Systems Analysis and Scenarios

Inhoud

Je leert in deze Engelstalige cursus Environmental Systems Analysis and Scenarios hoe verschillende voorbeelden van natuurlijke systemen omgezet kunnen worden in mathematische modellen, en hoe je dit met het computerprogramma Stella kunt analyseren. Je leert bijvoorbeeld modelleren hoe je maximale visvangst krijgt terwijl er toch een duurzaam evenwicht van de vispopulatie blijft bestaan. Tijdens dit werken aan modellen krijg je bijvoorbeeld meer inzicht in hoe terugkoppelingen werken tussen verschillende deelsystemen in het milieu, zoals het bodem-watersysteem. Als voorbeelden analyseren we i) hoe je maximale visvangst krijgt terwijl er toch een duurzaam evenwicht van de vispopulatie blijft bestaan door gebruik te maken van de exponentiële en logistische groeivergelijking, ii) hoe gebiedsvreemde stoffen verspreiden in meren en hoe chemische reacties hier een invloed op hebben en iii) hoe interacties en terugkoppelingen een rol spelen in tal van systemen zoals een predator-prooi- of competitiemodel. In het laatste deel van de cursus leer je wat de betekenis is van scenario’s in het wiskundig modelleren van milieusystemen. Je leert eenvoudige scenario’s te formuleren voor toekomstige milieuprojecties. Als eindopdracht zul je opgedane competenties toepassen door zelf een model met scenario’s te ontwikkelen.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus kun je:

- op basisniveau de systeemanalyse om milieuvraagstukken te kunnen analyseren en oplossingsstrategieën aan te kunnen dragen uitleggen en toepassen;

- wiskundige modellen formuleren om werkelijke systemen te kunnen modelleren;

- wiskundige modellen analyseren door middel van computersimulaties;

- de rol van scenario’s binnen de milieuwetenschappen begrijpen en alternatieve scenario’s ontwikkelen.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Voorkennis

Enige voorkennis van wiskunde, met name algebra, functies en het begrip van differentiaalvergelijkingen (bijvoorbeeld verkregen door afronding van cursus Wiskunde voor milieuwetenschappen NB0302).

Literatuur

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursusmap als reader met brondocumenten en geselecteerde hoofdstukken uit het boek Thinking in Systems (Donella Meadows).

Iedere ingeschreven student krijgt na inschrijving via de digitale leeromgeving toegang tot Stella software (studentlicentie).

 

Mediagebruik

Je moet de beschikking hebben over een recente laptop. Deze is de gehele cursus nodig, en bij voorkeur tijdens de online werkcolleges en de bijeenkomst op de themadag.

 

Als je een andere laptop moet aanschaffen, let dan op de volgende vereisten van Stella:

- geschikt voor Windows 10 of hoger en Macintosh OS 10.12

- een krachtige grafische kaart

- een 64-bits besturingssysteem wordt aanbevolen

- minimaal 4 GB RAM is vereist, maar 8 GB wordt aanbevolen

- een minimale harde schijf van 120 GB met minimaal 50 GB vrije ruimte wordt aanbevolen.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen laptop en voor het installeren van de benodigde software volgens de aanbevolen instellingen. Zie veel gestelde vragen over software: https://www.iseesystems.com/resources/faqs/software.aspx

Let op: de studenten die een maand van tevoren zijn aangemeld, ontvangen twee weken voor aanvang van de cursus een e-mail van de softwareleverancier. Controleer je spam op een e-mail die eindigt op "@iseesystems.com" en volg de instructies. Studenten die zich een week voor aanvang van de cursus inschrijven, ontvangen de licentie-informatie nadat de cursus is gestart. Je kunt echter beginnen met het doen van oefeningen met de proefversie en screenshots maken voor je taken.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment in kwartiel 2 (21 november 2022). Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de start van het betreffende kwartiel.

Begeleidingsvorm

Twee online bijeenkomsten en een bijeenkomst op de themadag. Tevens zal de eindopdracht besproken worden in een online bijeenkomst waarbij je het model bespreekt met de docent.

Toetsing

Tentamenvorm
Opdracht.

Tentamentoelichting
De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit de afsluitende opdracht, bestaande uit een tussentijdse opdracht (voldoende/onvoldoende) en een eindopdracht (cijfer). De docent beoordeelt de uitwerking van de eindopdracht na een voldoende uitwerking van de tussentijdse opdracht.

Aanvullende informatie

De cursus heeft een vast startmoment en is geroosterd in kwartiel 2. Aanmelden kan tot begin november. Hierna is aanmelden niet meer mogelijk.

Voor verdere gegevens zie: ou.nl/studieaanbod/NB2002