Kies op maat

Inloggen Menu

Environmental Systems Analysis and Scenarios

Tijdens de Engelstalige cursus Environmental Systems Analysis and Scenarios leert u de basis van systeemanalyse en hoe u dit kan gebruiken om milieuvraagstukken te analyseren en oplossingsstrategieën aan te kunnen dragen. Aan de hand van een aantal voorbeelden leert u stap voor stap hoe u de werkelijkheid als systeem wiskundig kunt beschrijven en hoe u hier een model van kan maken. Vervolgens leert u hoe u met scenario’s aan de hand van dat model het systeem kunt analyseren, door een eigen model met scenario te ontwikkelen.

Leerdoelen

- Kennis en inzicht in de systeemanalyse op basisniveau om milieuvraagstukken te kunnen analyseren en oplossingsstrategieën aan te kunnen dragen.
- Formuleren van wiskundige modellen om werkelijke systemen te kunnen modelleren.
- Analyseren van wiskundige modellen door middel van computersimulaties.
- Begrijpen van de rol van scenario’s binnen de milieuwetenschappen en alternatieve scenario’s kunnen ontwikkelen.

Aanvullende informatie

De cursus heeft een vast startmoment en is geroosterd in kwartiel 2. Aanmelden kan tot begin november. Hierna is aanmelden niet meer mogelijk.

Voor verdere gegevens zie: ou.nl/studieaanbod/NB2002

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Enige voorkennis van wiskunde met name algebra, functies en het begrip van differentiaal vergelijkingen (bijvoorbeeld verkregen door afronding van cursus Wiskunde voor milieuwetenschappen NB0302).

Toetsing

Het tentamen bestaat uit de afsluitende opdracht, bestaande uit een tussentijdse opdracht (voldoende/onvoldoende) en een eindopdracht (cijfer). De docent beoordeelt de uitwerking van de eindopdracht na een voldoende uitwerking van de tussentijdse opdracht.

Literatuur

CURSUSMATERIAAL Deze cursus bestaat uit een cursusmap als reader met brondocumenten en geselecteerde hoofdstukken uit het boek Thinking in Systems (Donella Meadows).
Ieder ingeschreven student krijgt na inschrijving via de digitale leeromgeving toegang tot Stella software (studentlicentie). MEDIAGEBRUIK U moet vanaf datum inschrijving de beschikking hebben over een recente laptop (Windows). Deze is de gehele cursus nodig, en bij voorkeur tijdens de online werkcolleges en de bijeenkomst op de themadag.
Indien u nog een laptop moet aanschaffen, let dan op het volgende:
- Geschikt voor Windows 7 of hoger.
- Een krachtige grafische kaart.
- Tenminste 8 GB RAM.
- Tenminste 256 GB harddisk.
De benodigde software Stella is voor ingeschreven studenten te downloaden via de cursussite in de digitale leeromgeving.
U bent zelf verantwoordelijk voor de eigen laptop en voor het installeren van de benodigde software. DIGITALE LEEROMGEVING Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee online bijeenkomsten en een bijeenkomst op de themadag. Tevens zal de eindopdracht besproken worden in een online bijeenkomst waarbij u het model bespreekt met de docent. BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN
Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. Dr. G. Vita