Kies op maat

Inloggen Menu

Ecosystems and Human Well-Being

Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking wordt in de cursus gebruik gemaakt van het conceptuele raamwerk dat is ontwikkeld binnen het zogenaamde Millennium Ecosystem Assessment (MA). Dit 'assessment' is een beoordeling van de toestand van ecosystemen wereldwijd, de te verwachten ontwikkelingen, en de opties voor (meer) duurzaam beheer van ecosystemen. Het eindrapport van het MA dient als rode draad voor de cursus. De inhoud van dit rapport wordt aangevuld en verdiept met een tekstboek met ondersteunende ecologische kennis en kennis over de relatie tussen ecosystemen en maatschappelijke systemen.

In de cursus verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de analyse en oplossing van milieuproblemen die verband houden met de degradatie van ecosystemen. Via studietaken richt je je op de waarde van ecosystemen voor het menselijk welzijn, de veranderingen die de afgelopen vijftig jaar in ecosystemen zijn opgetreden, en de mogelijkheden om de huidige trend van doorgaande aantasting te keren. Aan de hand van een aantal sprekende casusbeschrijvingen verdiep je je nader in de precieze oorzaken, mechanismen en gevolgen van antropogene veranderingen in ecosystemen. Als afronding van de cursus voer je zelf een ecosysteem-assessment uit van een casusgebied op basis van een verzameling bronnen.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heb je kennis van en inzicht in:

- het functioneren van ecosystemen;

- de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau;

- de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.

Tevens kun je:

- de interactie tussen mensen en ecosystemen analyseren met het 'conceptual framework for ecosystem assessment';

- een eenvoudig ecosysteem assessment zelfstandig uitvoeren.

Ingangseisen

Propedeuse gehaald.

Voorkennis

De cursus bouwt voort op de ecologische basiskennis die wordt aangereikt in de propedeusecursussen Aarde, mens en milieu (1 en 2) en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling. Verder wordt voorkennis verwacht van evolutionaire processen en fysiologie op propedeuseniveau. Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk om het Engelstalige cursus- en bronnenmateriaal te kunnen bestuderen.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit het rapport van de Millennium Ecosystem Assessment, een tekstboek en een werkboek met opgaven in de digitale leeromgeving.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment in kwartiel 3 (13 februari 2023). Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk drie weken vooraf aan de startdatum van het betreffende kwartiel.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent.

De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 (van februari tot half april) dat open staat voor alle ingeschreven studenten.

Je kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.

Minimaal één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag.

Toetsing

Tentamenvorm:
Opdracht

Tentamendata:
Volgens afspraak.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1602