Kies op maat

Inloggen Menu

Ecosystems and Human Well-Being

Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking wordt in de cursus gebruik gemaakt van het conceptuele raamwerk dat is ontwikkeld binnen de zogenaamde Millennium Ecosystem Assessment (MA). Deze 'assessment' is een recent uitgevoerde beoordeling van de toestand van ecosystemen wereldwijd, de te verwachten ontwikkelingen, en de opties voor (meer) duurzaam beheer van ecosystemen. Het eindrapport van de MA dient als rode draad voor de cursus. De inhoud van dit rapport wordt aangevuld en verdiept met twee tekstboeken met ondersteunende ecologische kennis en kennis over de relatie tussen ecosystemen en maatschappelijke systemen.  

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus hebt u kennis van en inzicht in:
- het functioneren van ecosystemen
- de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau
- de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.
Tevens bent u in staat om:
- de interactie tussen mensen en ecosystemen te analyseren met het 'conceptual framework for ecosystem assessment'
- een eenvoudig ecosysteem assessment zelfstandig uit te voeren.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1602

Ingangseisen

Propedeuse gehaald.

De cursus bouwt voort op de ecologische basiskennis die wordt aangereikt in de propedeusecursussen Aarde, mens en milieu en Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling van de Open Universiteit. Verder wordt voorkennis verwacht van evolutionaire processen en fysiologie op propedeuseniveau. Passieve kennis van het Engels op havo-eindniveau is voldoende om het Engelstalige cursus- en bronnenmateriaal te kunnen bestuderen.

Toetsing

Tentamenvorm:
Opdracht

Tentamendata:
Volgens afspraak.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit het rapport van de Millennium Ecosystem Assessment, twee tekstboeken en een werkboek met opgaven in de digitale leeromgeving.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Aanmelden kan vanaf 1 september tot 31 januari 2021, de cursus is ingeroosterd vanaf begin februari tot half april 2021.

13 maart 2021 is op de themadag Science een begeleidingsbijeenkomst