Kies op maat

Inloggen Menu

MINOR sustainability governance

De relatie tussen milieu, samenleving en beleid is complex. Bovendien worden milieuvraagstukken in toenemende mate geplaatst binnen het wereldwijde streven naar duurzame ontwikkeling. Daarbij zijn niet alleen ecologische, economische en sociaal-culturele aspecten in het geding, maar ook de politiek-institutionele context waarbinnen het streven naar een duurzame samenleving gestalte krijgt. Overheden spelen een belangrijke rol door het ontwikkelen en uitvoeren van milieubeleid. Overheden doen dit steeds meer in directe wisselwerking met marktpartijen en civil society. We kunnen daardoor rond milieu- en duurzaamheidsvraagstukken steeds vaker spreken van governance-benaderingen.
Deze minor biedt kennis aan op het gebied van milieubeleid en beleidswetenschappelijke vaardigheden op het vlak van omgevingsbeleid en kennis van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De cursus Milieubeleid: theorie en praktijk is opgezet vanuit sociaal- en beleidswetenschappelijk perspectief op milieubeleid en milieuproblemen. Milieuvraagstukken worden daarbij nadrukkelijk in hun maatschappelijke context geplaatst. Belangrijke onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn de ontwikkeling en institutionalisering van milieubeleid; verschillende beleidswetenschappelijke perspectieven op milieubeleid; verschillende sturingsperspectieven op milieubeleid; milieubeleid als object van multi-actor, multi-sector en multi-level beleidsvoering; en de toepassing van beleidswetenschappelijke concepten en perspectieven op milieuvraagstukken. Als overkoepelend thema voor de koppeling tussen theorie en praktijk wordt uitgegaan van ‘Milieubeleid als rem op klimaatverandering?’ Dit laatste gebeurt aan de hand van twee relatief omvangrijke case studies.

In de cursus Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design leert u hoe u omgevingsbeleid kunt analyseren en evalueren. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan het proces waarmee omgevingsbeleid wordt ontworpen. In de cursus komen onder meer de volgende zaken aan bod: wat is omgevingsbeleid, welke factoren spelen een rol bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid, op welke wijze kan beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd en wat leert de huidige praktijk ons over het omgaan met complexe omgevingsvraagstukken. Na een gedegen theoretisch deel waarin de voornaamste beleidswetenschappelijke theorieën en methoden aan bod komen, worden de opgedane kennis en inzichten toegepast op actuele vraagstukken uit de praktijk.

De cursus Corporate Responsibility for Sustainable Development behandelt de volgende elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): 1) de betekenis en oorsprong van het concept, 2) management en implementatie van MVO, 3) de toekomst van MVO en 4) internationale MVO-normen en -standaarden. Naast het verwerven van kennis en inzicht op deze terreinen, is een belangrijke doelstelling van de cursus het bevorderen van academische schrijfvaardigheid. Het tentamen bestaat dan ook uit het schrijven van een onderzoekspaper over een MVO-thema op basis van een kleine literatuurstudie. Al het cursusmateriaal is in het Engels, maar de schrijfopdracht mag zowel in het Engels als in het Nederlands worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de minor:

- heeft u kennis van het Nederlandse milieubeleid
heeft u kennis van enkele hedendaagse milieu-/omgevingsvraagstukken en de manier waarop daarmee in beleid, wetenschap en samenleving wordt omgegaan
- kunt u grotendeels zelfstandig een beleidsanalyse, beleidsevaluatie en beleidsontwerp uitvoeren op het vlak van milieu-/omgevingsbeleid
- heeft u ervaring opgedaan met enkele beleidswetenschappelijke werkzaamheden en vaardigheden van de beleidswetenschappelijke professional in de (gesimuleerde) beroepspraktijk
- heeft u inzicht in de rol die beleidswetenschappers kunnen spelen bij het analyseren en arrangeren van noodzakelijk geachte maatschappelijke veranderingen richting duurzame ontwikkeling
- kunt u relevante kennisbronnen aanboren via internet en discussies op het vakgebied volgen met behulp van moderne ICT
- bent u zich bewust van de normatieve kwesties die bij milieuvraagstukken en milieubeleid een rol spelen.

- heeft u inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Aanvullende informatie

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

- Corporate Responsibility for Sustainable Development  - Milieubeleid: theorie en praktijk - Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design

De minor is opgebouwd uit drie cursussen die los van elkaar te volgen zijn. U studeert in eigen tempo, rekening houdend met begeleidingsbijeenkomsten. Milieubeleid kunt u alleen in kwartiel 4 bestuderen. Data hiervan worden bij aanvang van elk onderdeel bekend gemaakt. 

Informatie vindt u op: 
Milieubeleid: theorie en praktijk
Regional Governance
Corporate responsibility

Info op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode ((www.ou.nl/studieaanbod/NB0102)

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de Premaster Research in Environmental Sciences aan.
Verdere informatie

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

Toetsing

De drie cursussen worden afgesloten met een opdracht. De tentamendatum is volgens afspraak met de docent.  

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland. 

DIGITALE LEEROMGEVING We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

De cursus Milieubeleid wordt jaarlijks vanaf april aangeboden. Tijdens de cursus wordt samengewerkt met andere studenten in relatief kleine projectgroepen. De cursus milieubeleid is alleen vanaf half april te volgen. Inschrijven kan vanaf 1 februari 2017.
Voor de overige cursussen kunt u studeren in eigen tempo, rekening houdend met begeleidingsbijeenkomsten en tentamendata. Data hiervan worden bij aanvang van elke cursus bekend gemaakt.