Kies op maat

Inloggen Menu

Levenswetenschappen: evolutie

Bij biologische evolutie speelt de omgeving een belangrijke, selecterende rol. Wat gebeurt er als die omgeving door menselijke invloed verandert? Of als de mens een nieuw type omgeving creëert, zoals dichtbebouwde steden? 

Deze cursus biedt een brede basis aan kennis en inzichten rond biologische evolutie. Vanuit die basis gaat de cursus in op diverse voorbeelden van (onbedoelde) menselijke invloed op evolutionaire processen.

De cursus begint met evolutionaire processen in populaties en op relatief korte tijdschaal. Vanaf daar zoomt de cursus steeds verder uit, tot uiteindelijk de totale biodiversiteit op aarde. Onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen zijn:
- soorten en populaties
- populatiegroei
- de genetische basis
- genetische variatie
- fenotypische variatie
- selectie
- genetische drift
- adaptaties
- soortvorming en hybridisatie
- evolutie op lange tijdschaal
- biodiversiteit.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heeft u kennis van:
- de samenhang tussen de biologische subdisciplines en de plaats van de evolutiebiologie daarbinnen
- de betekenis van de belangrijkste evolutionaire termen en het concept biodiversiteit.
Tevens heeft u inzicht in:
- het evolutieproces inclusief de rol van erfelijkheid
- de verklarende rol van de evolutietheorie voor de gehele biologie
- de veranderlijkheid van de omgeving op diverse tijdschalen (geologisch, historisch) en effecten daarvan op biodiversiteit
- het doorwerken van menselijk handelen op evolutionaire processen.

Tenslotte bent u in staat:
- populair-wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke reviews over evolutionair onderzoek te interpreteren en kritisch te beschouwen
- bronnen te vinden met achtergrondinformatie.

Aanvullende informatie

DIGITALE LEEROMGEVING U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB0412

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Biologiekennis vergelijkbaar met tenminste drie jaar biologie op havoniveau en scheikundekennis op het niveau van eindexamen havo. Aangeraden wordt om eerst de cursus Aarde, Mens en Milieu af te ronden.

Toetsing

Tentamen: Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen.

Tentamendata

Literatuur

Cursusmateriaal De cursus bestaat uit een cursusboek en de digitale leeromgeving. Mediagebruik Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden met zwart-wit afbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat alle informatie gerangschikt per leereenheid: de bijbehorende teksten uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst ook naar online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden. Digitale leeromgeving U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Rooster

De begeleiding vindt plaats in kwartiel 3, van 10 februari tot 17 april (online en 1 fysieke bijeenkomst).

Inschrijven kan vanaf 1 september tot half januari. Na start van het begeleidingskwartiel is inschrijven niet meer mogelijk.