Kies op maat

Inloggen Menu

Levenswetenschappen: evolutie

Kennis en inzichten van biologen over `het leven¿ zijn de afgelopen 150 jaar revolutionair veranderd door uitwisseling van kennis met geologen, chemici, fysici en zelfs wiskundigen. Wisselwerkingen vormen een rode draad in deze cursus. In de eerste helft van de cursus wordt de kapstok daarvoor aangereikt met het boek `Een kleine geschiedenis van bijna alles¿ van Bill Bryson met daarbij een leeswijzer. Die kapstok komt ook van pas bij de andere natuurwetenschappelijke cursussen van de propedeuse. De tweede helft zoomt in op evolutie, het bijna alomvattende theoretische kader voor de biologie. Dat gebeurt aan de hand van een hoorcollege op CD, een studietekst die voortbouwt op hetgeen Bryson al te berde heeft gebracht, powerpointpresentaties met nadere toelichting en drie wetenschappelijke artikelen.

 

Inhoud

In Bryson¿s boek liggen de accenten vooral op de geschiedenis van de natuurwetenschappen, de deugden en ondeugden van de onderzoekers en hun onderlinge rivaliteit. Het is meer een avonturenboek dan een wetenschappelijk boek. Natuurlijk is er ook aandacht voor de vragen die deze onderzoekers probeerden op te lossen, de manieren waarop ze dat aanpakten en de oplossingen die ze vonden. De diepgang daarvan is beperkt. Het boek is immers geschreven voor een breed publiek. Als introductie op een natuurwetenschappelijke opleiding is het een inspirerend, maar verre van compleet verhaal. De leeswijzer Bryson-plus licht daar enkele onderwerpen uit en gaat in op natuurwetenschappelijke (en soms wiskundige) details.

In de daarop volgende studietaken wordt de evolutie en evolutionaire verandering besproken. Dat gebeurt om twee redenen: die invalshoek sluit naadloos aan bij het boek van Bryson én biedt een raamwerk dat van grote betekenis is voor álle biologische disciplines. Het gaat daarbij om processen die invloed hebben op de samenstelling van populaties van planten en dieren en uiteindelijk op de eigenschappen van individuen. Deze invalshoek benadrukt de verwantschap tussen alle organismen, de geleidelijkheid waarmee erfelijke eigenschappen van populaties veranderen en de doelmatigheid van eigenschappen van soorten.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heeft u kennis van:
- de samenhang tussen de natuurwetenschappen en de biologische subdisciplines;
- de betekenis van de belangrijkste evolutionaire termen.
Tevens heeft u inzicht in:
- de verschillende organisatieniveaus en causale relaties binnen de biologie;
- het evolutieproces inclusief de rol van erfelijkheid;
- de verklarende rol van de evolutietheorie voor de gehele biologie.

Tenslotte bent u in staat:
- de belangrijkste boodschappen te halen uit Engelstalige wetenschappelijke reviews;
- bronnen te vinden met basale achtergrondinformatie.

Aanvullende informatie

DIGITALE LEEROMGEVING U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB0402

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Biologiekennis vergelijkbaar met tenminste drie jaar biologie op havoniveau en scheikundekennis op het niveau van eindexamen havo. Aangeraden wordt om eerst de cursus Aarde, Mens en Milieu af te ronden.

Toetsing

Tentamen: Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen.

Tentamendata: 22 april en 7 juli 2020.

Literatuur

De cursus bestaat uit het boek `Een kleine geschiedenis van bijna alles' van Bill Bryson, een cursusboek en de digitale leeromgeving.

 

MEDIAGEBRUIK Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden met zwart-wit afbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat alle informatie gerangschikt per leereenheid: de bijbehorende teksten uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, powerpointpresentaties, een hoorcollege van Bas Haring, wetenschappelijke artikelen en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst ook naar online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden.

Rooster

De begeleiding vindt plaats in kwartiel 3, van 10 februari tot 17 april (online en 1 fysieke bijeenkomst).

Inschrijven kan vanaf 1 september tot half januari. Na start van het begeleidingskwartiel is inschrijven niet meer mogelijk.