Kies op maat

Inloggen Menu

Milieubeleid: theorie en praktijk

Milieuproblemen zijn complexe vraagstukken. Met de cursus wordt beoogd het inzicht te bevorderen in de milieuproblemen die spelen, de wijze waarop met deze problemen in beleid en samenleving wordt omgegaan, de veranderingen die daarin zijn opgetreden en de rol die beleidswetenschappers kunnen spelen bij het analyseren en arrangeren van noodzakelijk geachte maatschappelijke veranderingen richting duurzame ontwikkeling. Hierover treedt u met medestudenten in discussie en u werkt samen bij het bestuderen van het cursusmateriaal. Daarbij besteedt u zowel aandacht aan centrale begrippen, concepten en theorieën uit het milieubeleid als de analyse daarvan aan de hand van verschillende beleidswetenschappelijke perspectieven. Ook gaat u in op de complexiteit van milieuproblemen als vraagstukken voor multi-actor, -sector en -level governance. Als rode draad voor de (groeps)opdrachten in de cursus is gekozen voor het thema 'klimaatverandering en milieubeleid'.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:
- heeft u kennis van de sociaal- en beleidswetenschappelijke benadering van milieuvraagstukken en milieubeleid in Nederland
- heeft u inzicht in milieuvraagstukken - hoe hiermee wordt omgegaan en veranderingen die daarin (zijn) op(ge)treden
- heeft u inzicht in de rol die beleidswetenschappers kunnen vervullen bij noodzakelijk geachte maatschappelijke veranderingen
- kunt u virtueel samenwerken met medestudenten in teamverband en met behulp van itc relevante kennisbronnen aanboren en discussies volgen
- bent u competent met betrekking tot uw rol binnen het team
- bent u zich bewust van normatieve kwesties bij milieuvraagstukken en milieubeleid.

Aanvullende informatie

U kunt (na inschrijving) u via de cursussite op yOUlearn naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.

Verdere info op: www.ou.nl/studieaanbod/NB1102

Ingangseisen

Enige kennis van milieuproblemen is gewenst, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling. Ook is het handig als u enige ervaring hebt in het werken met elektronische discussiegroepen.

De propedeuse is behaald.

Toetsing

Tentamenvorm is een opdracht.

Datum in overleg met de docent.

Literatuur

De cursus bestaat uit:
- een cursusboek met een introductie tot de cursus en hoofdstukken over Vlaams milieubeleid;
- een tekstboek 'Milieubeleid: analyse en perspectief' (Driessen en Leroy, 2007);
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met opdrachten, bronnen en terugkoppeling, tools voor communicatie en interactie met teamleden, en ook algemene informatie over de cursus en mededelingen van de docent.

Rooster

Kenmerkend voor de cursus Milieubeleid: theorie en praktijk is dat studenten in kleine groepen via de elektronische leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Om die reden wordt de cursus één maal per jaar aangeboden van half april tot begin juli.

Inschrijven is mogelijk tot 1 april. Na aanvang van het begeleidingskwartiel is inschrijven niet meer mogelijk.