Kies op maat

Inloggen Menu

E-minor Gezondheidspsychologie

De gezondheidspsychologie richt zich op alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden. Waarom gedragen mensen zich op (on)gezonde wijze en hoe kunnen we (ongezond) gedrag veranderen? Preventie en interventie zijn sleutelwoorden.

De e-minor Gezondheidspsychologie is bedoeld voor hbo-studenten van diverse opleidingen. Wil je na je opleiding doorstuderen in de psychologie, dan is deze minor een goede voorbereiding op een universitaire studie. Maar ook studenten die niet willen doorstuderen kunnen aan deze minor deelnemen. Omdat het onderwijs volledig via e-learning te volgen is heb je geen reistijd of verplichte colleges. Tentamens leg je af in een van de studiecentra van de Open Universiteit in Nederland of thuis.

Met de juiste hbo-vooropleiding kun je na het volgen van deze e-minor doorstromen naar de premaster gezondheidspsychologie van de Open Universiteit die toelating geeft tot de mastervariant gezondheidspsychologie.

Toelaatbaar zijn studenten uit de volgende hbo-opleidingen:

(Toegepaste) Psychologie
Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie)
Culturele en maatschappelijke vorming
Ergotherapie
Fysiotherapie
Godsdienst/pastoraal werk
Logopedie
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Medische hulpverlening
Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Mensendieck
Pedagogiek
Personeel en arbeid/Personeel en organisatie
Personeelsmanagement
Sociaal pedagogische hulpverlening
Social Work (met major CMV, MWD of SPH)
Toegepaste gerontologie
Verloskunde
Verpleegkunde
Voeding en diëtetiek

Voordeel van deze e-minor is dat je na het behalen van je hbo-diploma versneld de premaster gezondheidspsychologie bij de Open Universiteit kunt afronden. Aansluitend kun je doorstromen naar de mastervariant Gezondheidspsychologie.

Cursussen in deze minor:
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

Het is de bedoeling om de minor binnen 5 maanden af te ronden. Daartoe is het noodzakelijk om een snel studietempo te hanteren. Je start de minor uiterlijk in september 2020. Je studeert in kwartielen en je hebt een persoonlijke studieadviseur.

Let op: de studiebelasting is 32 tot 36 uur per week.

Er zijn ook andere e-minoren bij de Open Universiteit:

Levenslooppsychologie

Klinische psychologie

Arbeids- en sociale psychologie

De basis van de psychologie 1

De basis van de psychologie 2

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

  • Kennismaken met studeren in afstandsonderwijs
  • Kennismaken met academische vakken en een  academische grondhouding in de psychologie
  • Kennismaken met onderzoekstechnieken die in de psychologie gebruikt worden.

Specifieke leerdoelen tref je aan bij de beschrijvingen van de cursussen.

Ingangseisen

Je staat een 7 gemiddeld voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Een cijferlijst moet bij de leerovereenkomst toegevoegd worden.

Zie ook: Rooster

Literatuur

Elke cursus heeft literatuur die na de inschrijving op jouw thuisadres geleverd wordt. Literatuur hoeft niet afzonderlijk aangeschaft te worden.

Rooster

Het is niet noodzakelijk om tot en met 28 januari 2022 te studeren. Je kunt na inschrijving voor een cursus ook eerder tentamen doen.

Kwartiel 1: 1 september 2021 - 5 november 2022
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2202 Adolescentiepsychologie

Kwartiel 2:  15 november 2021 - 28 januari 2022
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

Je wordt bij de start van de minor automatisch aangemeld voor de  cursussen uit kwartiel 1. Indien je 2 van de 3 cursussen uit kwartiel 1 hebt afgerond kun je aanmelden voor de resterende cursussen uit de minor. Let op: je moet de Open Universiteit zelf benaderen voor de vervolgaanmeldingen in kwartiel 2.

Kijk voor het volledige rooster op de website van de OU.

Toetsing

Kijk voor de toetsing bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Tentamens leg je af in een door jou gekozen studiecentrum of thuis.

De cursussen in de e-minor hebben een inschrijfduur van 12 maanden. Haal je een cursus niet binnen 5 maanden, dan kun je binnen de resterende inschrijfduur nog steeds herkansen. Elk vak heeft maximaal 3 tentamenkansen binnen de inschrijfduur. 

Aanvullende informatie

De cursussen van de e-minor volg je thuis (activerend online onderwijs met digitale begeleiding).

In deze e-minor zit ook de cursus Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse met facultatieve (niet verplichte) fysieke of online bijeenkomsten. Aanmelden voor de bijeenkomsten doe je na inschrijving via de online leeromgeving van de cursus.

Voor de e-minor hoef je niets te betalen indien je collegegeld hebt betaald bij de hogeschool. De hogeschool en de Open Universiteit verrekenen onderling de kosten.

Het is niet mogelijk om de e-minor te starten op een later moment dan 1 september 2021. Aanmelden voor de e-minor is mogelijk tot 20 augustus 2021.