Kies op maat

Inloggen Menu

E-minor Gezondheidspsychologie

De e-minor Gezondheidspsychologie is bedoeld voor hbo-studenten die hun minor willen invullen met academische cursussen. De gezondheidspsychologie richt zich op alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden. Waarom gedragen mensen zich op (on)gezonde wijze en hoe kunnen we (ongezond) gedrag veranderen?

Met de juiste hbo-vooropleiding kun je na het volgen van deze e-minor doorstromen naar de premaster gezondheidspsychologie van de Open Universiteit die toelating geeft tot de mastervariant gezondheidspsychologie.

Ook studenten die niet de ambitie hebben om aan een premaster te beginnen kunnen aan deze minor deelnemen. Toelaatbaar zijn studenten uit de volgende opleidingen:

(toegepaste) Psychologie
Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie)
Culturele en maatschappelijke
vorming
Ergotherapie
Fysiotherapie
Godsdienst/pastoraal werk
Logopedie
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Medische hulpverlening
Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Mensendieck
Pedagogiek
Personeel en arbeid/Personeel en organisatie
Personeelsmanagement
Sociaal pedagogische hulpverlening
Social Work (met major CMV, MWD of SPH)
Toegepaste gerontologie
Verloskunde
Verpleegkunde
Voeding en diëtetiek

Voordeel van deze e-minor is dat je na het behalen van je hbo-diploma versneld de premaster gezondheidspsychologie kunt afronden. Aansluitend kun je doorstromen naar de mastervariant Gezondheidspsychologie.

Cursussen in deze minor:
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse

Het is de bedoeling om de minor binnen 6 tot 8 maanden af te ronden. Daartoe is het noodzakelijk om een snel studietempo te hanteren. Je start de minor uiterlijk in september 2019. Je studeert in kwartielen en je hebt een persoonlijke studieadviseur. Jaarrooster

Let op: de studiebelasting is 32 tot 36 uur per week.

Voor de e-minor hoef je niets te betalen indien je collegegeld hebt betaald bij de hogeschool. De hogeschool en de Open Universiteit verrekenen onderling de kosten.

Er zijn ook andere e-minoren bij de Open Universiteit:

Levenslooppsychologie

Klinische psychologie

Basiscursussen psychologie'.

 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

  • Kennismaken met studeren in afstandsonderwijs
  • Kennismaken met academische vakken en academische grondhouding in de psychologie
  • Kennismaken met onderzoekstechnieken die in de psychologie gebruikt worden.

Specifieke leerdoelen tref je aan bij de beschrijvingen van de cursussen.

Aanvullende informatie

De cursussen van de minor volg je thuis (activerend online onderwijs met digitale begeleiding).

In deze minor zit de cursus Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse met face-to-face of online bijeenkomsten. Wij raden aan om de online bijeenkomsten te volgen.

Indien het collegegeld bij de hogeschool is betaald dan worden de kosten van de minor betaald door de instelling waar het collegegeld is betaald.

Houd rekening met een stevig studietempo en een studiebelasting van 32-36 uur per week.

De cursussen in de e-minor hebben een inschrijfduur van 12 maanden. 

Ingangseisen

Je moet een 7 gemiddeld staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Een cijferlijst moet bij de leerovereenkomst toegevoegd worden.

De studiebelasting bedraagt 32-36 uur per week.

Je wordt aangemeld voor maximaal 3 cursussen. Indien je 2 van de 3 cursussen hebt afgerond word je aangemeld voor de resterende cursussen uit de minor. Let op: je moet de Open Universiteit zelf benaderen voor de resterende aanmeldingen.

Toetsing

Kijk voor de toetsing bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Literatuur

Elke cursus heeft literatuur die na de inschrijving geleverd wordt. Literatuur hoeft dus niet afzonderlijk aangeschaft te worden.

Rooster

Kwartiel 1: 1 september 2019 - 8 november 2019
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2202 Adolescentiepsychologie

Kwartiel 2: 18 november 2019 - 31 januari 2020
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

Je wordt aangemeld voor maximaal 3 cursussen. Indien je 2 van de 3 cursussen hebt afgerond wordt je aangemeld voor de resterende cursussen uit de e-minor. Let op: je moet de Open Universiteit zelf benaderen voor de resterende aanmeldingen in kwartiel 2.

Het is niet mogelijk om de e-minor te starten op een later moment dan 1 september 2019. Aanmelden voor de e-minor s mogelijk tot 20 augustus 2019.