Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

Centraal in deze cursus staat het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's:
- de werkplek en taken
- de werknemer zelf (op het individuele niveau)
- motivatie en leiderschap
- teams, groepen en de organisatie als geheel.

Deze cursus laat je kennismaken met vier rollen die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten, interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige vervullen, worden ingezet om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen. Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding tijdens de daadwerkelijke implementatie van veranderingen.

 

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd

- heb je een indruk gekregen van het brede werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie

- heb je inzicht in de verschillende rollen die psychologen vervullen binnen het werkveld van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie

- kun je de theorieën en modellen toelichten die voor het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn

- beschik je over de belangrijkste vaardigheden die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werkveld dient te ontwikkelen

- ben je in staat een evaluatie te maken van verschillende diagnose-instrumenten en interventiemethoden die psychologen binnen het werkveld hanteren

- ben je in staat A&O-psychologische theorieën en thema’s toe te passen op de actualiteit

- heb je stapsgewijs en met behulp van overzichtelijke casuïstiek de eerst ervaring opgedaan met diagnose en interventie in het werkveld.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor Psychologie van de Open Universiteit volgt waarin dit vak opgenomen is.

Om aan de minor deel te nemen moet je gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Literatuur

Psychologie van Arbeid en Organisatie: Mensen en hun werk, 6e editie, John Arnold & Ray Randall, vertaald door Maurits van der Heijde, Pearson, 2020.

Het digitale werkboek vormt de leeromgeving. Dit werkboek bevat een overkoepelende case over een fictief ziekenhuis, waardoor je kennis kunt maken met de verschillende rollen van A&O-psychologen in een fictieve organisatie.

Rooster

Deze cursus volg je in kwartiel 1, 2, 3 of 4 afhankelijk van de gekozen e-minor.

Toetsing

DIT - digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een of enkele e-minoren van de Open Universiteit en is niet buiten deze e-minor(en) te volgen. Een e-minor is speciaal samengesteld voor hbo- of wo- bachelorstudenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.