Kies op maat

Inloggen Menu

Psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. Wil je weten wat oorzaken van werkstress zijn en hoe werkstress kan worden voorkomen en aangepakt? Ben je benieuwd hoe gezondheidsproblemen van werknemers voorkomen kunnen worden, of hoe ze weer gezond aan de slag kunnen?

Deze cursus behandelt dergelijke vragen vanuit psychologische theorieën en onderzoek. Hierbij is aandacht voor het toepassen van de theorie in de arbeidspraktijk. Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen, zijn onder meer duurzame inzetbaarheid, burn-out en arbeidsre-integratie.

Waarom heeft de een meer last van werkstress dan de ander? Wanneer is er sprake van burn-out en wat zijn risicofactoren? Hoe kunnen we gezondheid en welbevinden van individuele werknemers meten? En wat kunnen we eraan doen om gezondheidsproblemen van werknemers te voorkomen, hen vitaal en duurzaam inzetbaar te houden of hen weer gezond aan het werk te krijgen? Op dit soort vragen wordt antwoord gezocht in deze boeiende cursus Psychologie van arbeid en gezondheid.

De psychologie van arbeid en gezondheid bestudeert en bevordert het welzijn en de gezondheid op het werk. Ze bestrijkt het hele veld van interventies en richt zich zowel op het individu als op de organisatie. Ze heeft aandacht voor primaire en secundaire preventie, maar ook voor behandeling, re-integratie en amplitie.

Na een algemene inleiding op het vakgebied, wordt dieper ingegaan op (emotionele) arbeidsbelasting, stress en ziekteverzuim. Vervolgens wordt aandacht besteed aan werkverslaving, burnout en arbeidsre-integratie. Ook de gezondheid van kwetsbare groepen in organisaties komt aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de gezondheid op de werkplek bevorderd kan worden.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd:

- kun je benoemen en toelichten welke factoren van invloed zijn op het functioneren van werkenden en kun je de daarvoor belangrijkste theoretische kaders binnen het vakgebied omschrijven en toepassen op werksituaties

- kun je actuele thema's binnen het werkveld van de psychologie van arbeid en gezondheid benoemen en toelichten

- kun je belangrijke interventies op het gebied van arbeid en gezondheid benoemen en toelichten

- heb je inzicht in de vier fasen van de interventiecyclus en kun je de fasen van de interventiecyclus toepassen op voor A&G-psychologen relevante terreinen, dat wil zeggen: een probleemsituatie systematisch analyseren, aanbevelingen voor interventies doen en daaraan gekoppeld suggesties voor onderzoek doen

- kun je omschrijven wat gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) inhoudt en hoe een dergelijke interventie planmatig kan worden ontwikkeld en ingezet in de praktijk.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Deze cursus is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen.

Je kunt deze cursus alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt.

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. De cursus bevat enkele Engelstalige artikelen, daarom is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jouw gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van jouw keuze.

De cursus heeft 2 deeltentamens. Het is niet noodzakelijk om de hele onderwijsperiode te volgen. Eerder tentamens afleggen is mogelijk.

Literatuur

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

- Nederlandstalig tekstboek: De psychologie van arbeid en gezondheid van W. Schaufeli en A. Bakker (2013)

- enkele wetenschappelijke artikelen (Engelstalig en Nederlandstalig)

- een digitaal werkboek met opdrachten. Hier worden enkele filmpjes getoond die je moet bekijken bij maken van bepaalde opdrachten.

Rooster

Deze cursus volg je in kwartiel 1 of kwartiel 2, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Is de cursus geprogrammeerd in kwartiel 2, dan kun je de cursus eerder starten, mits je 2 tentamens uit kwartiel 1 hebt gehaald.

Er zijn geen bijeenkomsten.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. In de digitale leeromgeving worden jouw leeractiviteiten aangestuurd.