Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding recht

De cursus Inleiding recht richt zich op drie kernelementen van de studie van het Nederlands recht, en deze elementen komen in elke leereenheid van de cursus steeds weer aan bod: positief (geldend) recht, waarvan voorbeelden uit verschillende rechtsgebieden worden behandeld; theoretische verdieping rond deze rechtsgebieden, waarover verscheiden hoogleraren een lezing geven in de vorm van video-interviews; basale juridische vaardigheden, zoals het lezen en vinden van wetten en jurisprudentie en het oplossen van juridische casus, die u concreet en herhaaldelijk oefent. In een actuele casus komen deze drie elementen vervolgens in elke leereenheid weer samen.

De cursus bestaat uit 12 leereenheden. Bestudering daarvan neemt een half jaar in beslag. Het half jaar begint met een startbijeenkomst in een van de studiecentra van de OU, gevolgd door een serie online bijeenkomsten in de virtuele klas. De drie elementen van de cursus - het positief recht, de theoretische verdieping en de juridische vaardigheden - dient u door middel van zelfstudie door te werken. Hiertoe beschikt u over het elektronische werkboek bij deze cursus, plus twee handboeken en een aanvullende reader. In de online bijeenkomsten werkt u gezamenlijk met uw docent en medestudenten aan de verschillende casus van de cursus.

Deelname aan de startbijeenkomst is niet verplicht maar wordt wel dringend aangeraden. Het is het moment om kennis te maken met de cursus, de docenten en medestudenten. Ook de online bijeenkomsten zijn niet verplicht, maar ze bieden u de mogelijkheid om (online) medestudenten te ontmoeten en om de stof te bespreken en daarmee beter te verwerken. Van de online bijeenkomsten worden opnamen gemaakt die naderhand bekeken kunnen worden.

Leerdoelen

- Elementair vaardigheid in het vinden, lezen en analyseren van wetten, jurisprudentie en andere rechtsbronnen.
- Elementair vaardigheid in het oplossen van juridische casus
- Overzicht van de verschillende rechtsgebieden en hun samenhang.
- Kennismaking met enkel onderdelen uit het positieve recht op het terrein van het staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, internationaal publiekrecht en het EU-recht.
- Kennismaking met enkele historische, filosofische en sociologische perspectieven op het Nederlandse recht.
- Kennismaking met het bijzondere karakter van de rechtswetenschap ten opzichte van andere wetenschappen.
- Kennismaking met de bijzondere eisen van het toepassen van het recht in de praktijk.

Aanvullende informatie

Studenten die na afronding van een juridisch verwante hbo-opleiding willen doorstromen naar een WO-master Rechtsgeleerdheid dienen eerst een schakelprogramma te volgen. Om te worden toegelaten tot Schakelzone Recht dient de cursus Inleiding recht behaald te zijn.

Ingangseisen

Deze cursus kan gevolgd worden indien u 18 jaar of ouder bent.

Deze cursus kan gevolgd worden tijdens het 3e of 4e jaar van een (juridisch verwante) hbo-opleiding.

Toetsing

TENTAMENVORM Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

TENTAMENTOELICHTING Eerste tentamenkans: na afloop van het onderwijs, aan het einde van het 2e of 4e kwartiel.
Eventuele herkansingen: volgens afspraak.

Literatuur

Deze cursus bestaat uit:
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving van de OU. Dit vormt de kern van de cursus.
- twee handboeken: 'Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen' en 'Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden', beide van uitgeverij Boom Juridisch.
- een reader met aanvullende teksten.
U dient voorts zelf een wettenbundel aan te schaffen.

Rooster

Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden en heeft een vast startmoment. De eerstvolgende startmomenten zijn: 1 september 2019, 10 februari 2020, 1 september 2020.

De cursus start met twee landelijke bijeenkomsten.

Na inschrijving voor de cursus kunt u zich via de digitale leeromgeving van de OU aanmelden voor deelname aan één van deze startbijeenkomsten. Het programma op beide dagen is hetzelfde. Deelname aan een van de bijeenkomsten is niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden.

Gedurende de rest van het eerste kwartiel (1e 10 weken) en in het tweede kwartiel (2e 10 weken) wordt er een serie van 12 online bijeenkomsten georganiseerd, waarin steeds één leereenheid van de cursus wordt behandeld.
In het derde en vierde kwartiel wordt de begeleiding op een vergelijkbare manier ingericht: twee startbijeenkomsten, gevolg door een serie van 12 online bijeenkomsten.