Kies op maat

Login Menu

Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek (premaster Onderwijswetenschappen)

'Het aantal echtscheidingen onder jongeren neemt af.' 'Ziekteverzuim stijgt door ontevredenheid werknemers.' Krantenkoppen als deze komen niet uit de lucht vallen. Als u het bijbehorende artikel leest, ziet u dat het gaat om de resultaten van onderzoek. In dit practicum leert u zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren. Centraal staat het vragenlijstonderzoek of 'survey'. De vier casussen waaruit het practicum bestaat, behandelen elk een survey uit een bepaald gebied van de psychologie. U leert onder meer te werken met vragenlijsten en schaaltechnieken, de verkregen gegevens te analyseren en verslag uit te brengen in een artikel.

In elk onderzoekspracticum van de opleiding Psychologie doorloopt u een of meerdere malen het gehele onderzoeksproces. Vakken als onderzoeksmethoden en statistiek bieden we niet meer apart aan, maar zijn geïntegreerd met casussen uit de psychologie. We onderscheiden vier fasen binnen het onderzoeksproces:
1   U start met een psychologisch getinte onderzoeksvraag die u beantwoordt met een voorlopige psychologisch-theoretische uitwerking.
2   U concretiseert uw theoretisch antwoord door het te toetsen aan de 'harde' werkelijkheid in het onderzoeksveld.
3   U analyseert de gegevens die u hebt verkregen in de empirie.
4   U rapporteert over uw zoektocht naar de bewijsvoering en onderbouwing van uw theoretisch antwoord op de onderzoeksvraag. In dit practicum staat vragenlijstonderzoek (survey) centraal. U maakt kennis met schaaltechnieken en enkele statistische technieken. Het practicum bestaat uit vier casussen. Elke casus behandelt een survey uit een bepaald gebied van de psychologie. Wat deze surveys gemeen hebben, is het gebruik van vragenlijsten en schaaltechnieken in een onderzoeksmodel met (minstens) drie variabelen. Tussen twee variabelen wordt een oorzakelijk verband verondersteld (de onafhankelijke of oorzaakvariabele bepaalt de afhankelijke of gevolgvariabele) en dat verband wordt mogelijk beïnvloed door een derde, de modererende variabele.  

Leerdoelen

In deze cursus ligt de nadruk op de vragenlijstmethode en het toepassen van de variantieanalyse en de regressie- en correlatieanalyse.

Nadat u deze cursus bestudeerd hebt, kunt u:

– surveys beoordelen op hun interne en externe validiteit.
– hypothesen opstellen over een drie-variabelenmodel.
– zelfstandig een survey over een drie-variabelenmodel uitvoeren.
– variantieanalyse en regressie- en correlatieananalyse met interactie (moderatie) toepassen.
– resultaten van statistische toetsing interpreteren.
– APA-richtlijnen correct toepassen in een onderzoeksverslag.  

Aanvullende informatie

Deze cursus is onderdeel van de minor van het Premaster Onderwijswetenschappen.

Uw gemiddelde cijfer van uw hbo- of wo-opleiding bedraagt 7 of hoger. U dient uw hbo-cijferlijsten mee te sturen.

U dient de cursus PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse afgerond te hebben.

U dient het CBI-tentamen van PB0402 OP experimenteel onderzoek behaald te hebben en de opdracht van PB0402 ter beoordeling ingediend of afgerond te hebben. 

Ingangseisen

Deze cursus is onderdeel van de minor Premaster Onderwijswetenschappen.

Uw gemiddelde cijfer van uw hbo- of wo-opleiding  bedraagt 7 of hoger. U dient uw hbo-cijferlijsten mee te sturen.

U dient de cursus PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse afgerond te hebben.

U dient het CBI-tentamen van PB0402 behaald te hebben en de opdracht van PB0402 ter beoordeling ingediend of afgerond te hebben. 

Toetsing

Tentamenvorm
Opdracht

Tentamentoelichting
De tentaminering bestaat uit twee onderdelen: de ABC-huiswerkopdracht en Casus D. In de huiswerkopdracht wordt getoetst of u de kennis en vaardigheden uit de Casussen A, B en C voldoende beheerst. In Casus D voert u zelfstandig een compleet surveyonderzoek uit naar een moderatiemodel en schrijft daarvan een APA-artikel. De ABC-huiswerkopdracht weegt voor 25% mee bij de eindbeoordeling; het artikel van Casus D weegt voor 75% mee.

Tentamendata
In de tentamenweek van kwartiel 2 of kwartiel 4.
 

Literatuur

Onderzoek de basis van van Buuren en Hummel. Literatuur wordt bij de cursus meegeleverd of is digitaal beschikbaar.

Het is niet nodig om zelf literatuur aan te schaffen.  

Rooster

Facultatieve begeleidingsbijeenkomsten per regio. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen.

Zie www.ou.nl/studieaanbod/PB0802