Kies op maat

Login Menu

Literatuurstudie (minor Premaster Onderwijswetenschappen)

In de cursus Literatuurstudie maakt u kennis met het opzetten en uitvoeren van een literatuurstudie. Literatuuronderzoek is een noodzakelijk onderdeel van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan literatuuronderzoek ook een onderzoeksmethode op zichzelf zijn. Door het bestuderen van recente literatuur krijgen onderzoekers een goed beeld van alles wat er al bekend is over een bepaald onderwerp, zodat toekomstige onderzoeksvragen en beleid hierop afgestemd kan worden. Binnen deze cursus zult u zich kunnen bekwamen in de verschillende fasen van de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een literatuurstudie.

Leerdoelen

Leerdoelen
Na afronding van de cursus bent u in staat om:
- een zoekplan op te stellen (doelstelling, onderzoeksvraag, deelvragen, zoektermen, kader en bronnen);
- op basis van een vooraf opgesteld zoekplan een literatuurstudie uit te voeren met gebruik van wetenschappelijke zoekmachines;
- wetenschappelijke artikelen te beoordelen op bruikbaarheid en de gegevens hieruit te interpreteren;
- op basis van de literatuurstudie een helder geschreven inleiding voor een onderzoeksverslag op te stellen.

Aanvullende informatie

Deze cursus is onderdeel van de minor Premaster Onderwijswetenschappen.

Uw gemiddelde cijfer van uw AcademischePabo-opleiding bedraagt een 7 of hoger. U dient uw hbo-cijferlijsten mee te sturen.

U dient de cursus PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse afgerond te hebben voordat u met deze cursus PB0702 Literatuurstudie kunt starten.

Ingangseisen

Deze cursus is onderdeel van de minor Premaster Onderwijswetenschappen.

Uw gemiddelde cijfer van uw hbo-opleiding bedraagt een 7 of hoger. U dient uw hbo-cijferlijsten mee te sturen.

U dient de cursus PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse afgerond te hebben.

Toetsing

TENTAMENVORM
Opdracht.

TENTAMENTOELICHTING
In de tentamenopdracht laat u zien alle aspecten van het uitvoeren van een literatuurstudie te beheersen.

TENTAMENDATA
U kunt de opdracht (=tentamen) indienen binnen de 12 maanden inschrijftermijn. 

Literatuur

CURSUSMATERIAAL
Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving die de volgende onderdelen bevat: een digitaal werkboek, een digitale reader en het tekstboek: de APA manual.

Rooster

De cursus Literatuurstudie is een variabele cursus van de premaster Onderwijswetenschappen. 

OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kw 1 + 3) 
PB0202 Onderzoekspracticum inl. data-analyse (kw 2 +4)
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (kw 3 + 1)
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek ( kw 4 + 2)
PB0702 Literatuurstudie (variabel)
PB1302 Wetenschapsfilosofie (variabel, niet te volgen voor wo-studenten)