Kies op maat

Login Menu

Minor Premaster Onderwijswetenschappen

De minor Premaster Onderwijswetenschappen bestaat uit de volgende vakken:

OB0002 Over leren, onderwijs en instructie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek*
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek*
PB0702 Literatuurstudie
PB1302 Wetenschapsfilosofie (alleen voor studenten met een hbo-achtergrond)

* deze cursus heeft ingangseisen (zie www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode <-- dus cursuscode invullen.     

Leerdoelen

Deze minor is de premaster van Onderwijswetenschappen.

Indien u niet direct tot de master Onderwijswetenschappen toegelaten kunt worden, dan kunt u indien u een getuigschrift van een hbo- of wo-opleiding heeft, via het volgen van de premaster alsnog toegelaten worden.  

Aanvullende informatie

Sommige cursussen hebben ingangseisen waarmee u rekening dient te houden.  

Ingangseisen

U studeert aan een hbo- of wo-opleiding en bent 18 jaar of ouder. Het gemiddelde cijfer van uw studie is een 7 of hoger.

Toetsing

De cursussen die in kwartielen aangeboden worden hebben direct aansluitend op de begeleidingsperiode de tentamenperiode. U kunt de cursus herkansen in de tentamenweerk van het volgend kwartiel  of u maakt gebruik van de laatste tentamenkans aan het einde van de inschrijfperiode van 12 maanden.

De variabele (vrije) cursussen hebben geen vastgestelde tentamenperiode. U kunt zelf bepalen wanneer u tentamen doet binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.  

Rooster

U volgt de vakken in de volgorde zoals vermeld onder het tabblad Beschrijving.