Kies op maat

Login Menu

Wetenschapsfilosofie (minor Premaster Onderwijswetenschappen)

De centrale vraag in deze cursus is: wat is kennis? Een antwoord daarop is al te vinden in de twee klassieke perspectieven op kennisverwerving: rationalisme en empirisme. U volgt deze twee sporen van de klassieke oudheid tot de moderne tijd, waar u kennismaakt met filosofen als Descartes, Hume en Kant.

Daarna wordt de vraag verder aangescherpt: wat is wetenschappelijke kennis? U leert hoe in de vorige eeuw is gezocht naar een goede definitie daarvan. In dat kader verkennen we het werk van filosofen als Wittgenstein, Popper, Kuhn, Lakatos en Feyerabend.

Gedurende die verkenning blijkt dat elke benadering haar merites heeft, maar ook haar valkuilen. Aan het slot van de cursus wordt dan ook de vraag gesteld of zuivere wetenschap wel mogelijk is. Juist uit de psychologie leren we namelijk dat het menselijk kenvermogen feilbaar is. Wat zegt dat dan over het waarheidsgehalte van de wetenschap?

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is dat u de belangrijkste posities in de wetenschapsfilosofie leert hanteren. Daartoe wordt het klassieke probleem van kennisvergaring vanuit al die posities geanalyseerd, zodat duidelijk wordt dat aan elke benadering voor- en nadelen kleven. Hieruit leert u dat de oplossing van dergelijke discussies niet ligt in de logische uitkomst van een puzzel, maar in een goed beargumenteerde stellingname die met overtuiging wordt verdedigd, maar ook met zelfreflectie wordt gerelativeerd. Aan het eind van deze cursus bent u dan ook in staat om uw eigen positie ten aanzien van het wetenschappelijk bedrijf coherent te verwoorden in een kritisch, goed onderbouwd betoog.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor premaster Onderwijswetenschappen en kan alleen als onderdeel van de minor gevolgd worden.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen.

Toetsing

Opdracht.

Literatuur

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Exploring Humans van Dooremalen, de Regt en Schouten (2017) en een digitaal werkboek in yOUlearn.