Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (premaster Onderwijswetenschappen)

Het Onderzoekspracticum inleiding data-analyse geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Er wordt geen basiskennis verondersteld, dus u leert ook over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leert u hoe u analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier studies. De datasets van die studies worden stapje voor stapje geanalyseerd.

De cursus start met een algemene inleiding met ook aandacht voor de rol van ethiek in onderzoek. Daarna maakt u kennis met de theoretische achtergrond bij het verzamelen van data. Vervolgens leert u over univariate analyse: analyse om datareeksen te beschrijven. U oefent met de geleerde concepten op basis van verschillende datasets. Hierna komt bivariate analyse aan bod: analyse om te kijken of variabelen samenhangen. Hierbij worden verschillende soorten designs, de soorten onderzoeksvragen die daarmee kunnen worden beantwoord, en structurele modellen besproken. 

Voor het tentamen analyseert u thuis aan de hand van een serie opdrachten de dataset van een nieuw onderzoek. U kunt hier dus de tijd voor nemen, en samenwerken met medestudenten als daar behoefte aan is. De uitkomsten van die analyses neemt u mee naar het tentamen. Als de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd, kunnen de antwoorden op een groot aantal tentamenvragen worden gevonden in die uitdraai. De overige tentamenvragen gaan over algemene statistische kennis en achtergronden. 

In tegenstelling tot veel traditionele inleidende cursussen in de methodologie en statistiek ligt de nadruk hier niet op formules of 'recepten' voor analyses. In plaats daarvan worden deze ingezet als middelen om te leren over de conceptuele achtergrond van analyses. De nadruk ligt op betrouwbaarheidsintervallen en steekproevenverdelingen; nulhypothesetoetsing komt secundair aan bod. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u

- kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus

- bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie

- variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma zoals R of SPSS

- de resultaten van die analyses interpreteren.

Ingangseisen

U dient voor deze cursus ingeschreven te staan of deze cursus afgerond te hebben, voordat u verder kunt met PB0402 of PB0702.

Literatuur

De boeken worden bij de cursus meegeleverd.

Rooster

Deze cursus wordt begeleid in 

kwartiel 2 van 18 november 2019 t/m 31 januari 2020 

of

kwartiel 4 van 26 april 2020 t/m 3 juli 2020

Aanmelden is ruim van te voren mogelijk tot
17 november of 25 april.

Toetsing

Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) met meerkeuzevragen en een opdracht.  

Het tentamen volgt aansluitend op de begeleidingsperiode.

Aanmelden voor het tentamen is verplicht. 

Indien u zakt heeft u nog twee herkansingen.

Aanvullende informatie

U moet voor deze cursus ingeschreven staan/ of afgerond hebben, voordat u mag starten met PB0402.