Kies op maat

Inloggen Menu

Arts and Culture Studies: Analyzing and Organizing the Arts

Bij de vakken van de minor Arts and culture studies: analysing and organising the arts leren studenten grip te krijgen op de technieken die nodig zijn om kunst- en cultuuruitingen te analyseren. Als je wilt communiceren over kunst is dat nauwelijks mogelijk zonder analyse. Analyse legt de onderdelen van een kunstobject bloot. Je leert vragen te beantwoorden als: welke vormen van herhaling en beeldgebruik treffen we aan in literaire teksten? Welke rollen kan een verteller spelen in verhalen? Hoe ontstaat humor? Je onderzoekt de werking van reclameslogans, popsongs, en strips. Bovendien maak je kennis met fundamentele elementen van de muziektheorie zoals notenschrift, maatsoorten, intervallen, toonladders en akkoorden en leer je letterlijk je oren te gebruiken, en op een nieuwe manier nadenken over muziek. Je leert, tenslotte, ook elementen van beeld te analyseren, zoals verhalende structuur, mise-en-scène, cameravoering, geluid en montage. De nadruk in de cursus ligt op speelfilms, maar alle behandelde elementen komen ook in andere soorten beelden voor, zoals schilderkunst, documentaires of videoclips.

Daarnaast leer je in deze minor na te denken over de manier waarop de kunst- en cultuurindustrie georganiseerd zijn. Je ontdekt de complexe structuur van de cultuurindustrie en leert die structuur ontleden via het theoretische concept ‘instituties’. Je bestudeert de manier waarop de alledaagse praktijk binnen de cultuurindustrie wordt gestuurd door gedeelde referentiekaders die mensen in staat stellen samen een verhaal te vertellen en hun eigen ideeën in te voegen in een groter netwerk van betekenissen. Je leert omgaan met begrippen als cultureel ondernemerschap, creatieve clusters, cross-sector collaboration, overheidsbeleid en organisatiecultuur.

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

1. Image, music and text analysis, LET-ACWB105-ACS (10 EC)

2. Organising the creative industries, LET-ACWB704 (5 EC)

 

Ingangseisen

De minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van het kunstvakonderwijs (kunstacademie, toneelschool, conservatorium, rockacademie), culturele en maatschappelijke vorming, kunstmanagement of event- of Leisure management.  

Wie de Engelstalige minor Arts and culture studies: analysing and organising the arts wil volgen, moet bovendien de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheersen. Dat wil zeggen: 

  • een VWO-certificaat Engels hebben behaald
  • de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) hebben behaald met een score van 80 punten of hoger (internet- based), 213 punten of hoger (computer- based) or 550 punten of hoger (paper- based). Voor de ‘internet- based’ test moet iedere sub-score minimaal 20 punten bedragen, voor de ‘computer- based’ test minimaal 53 punten en voor de ‘paper- based’ test minimaal 17 punten
  • de International English Language Testing System (IELTS) hebben behaald met een score van 6.0 of hoger en minimaal 6.0 voor ieder van de vier sub-scores
  • het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) of Certificate of Proficiency in English (CPE) bezitten, met een score van C of hoger
  • of de TOEIC test score hebben behaald van 785 of hoger waarbij de modules ‘'Speaking and Writing’' and ‘'Listening and Reading’ ' volledig zijn afgerond.

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

De vakken van de Engelstalige minor Arts and culture studies: analysing and organising the arts maken deel uit van de (eveneens Engelstalige) premaster Creative Industries. Studenten die de vakken van de minor succesvol afronden krijgen, als ze zich na afronding van hun HBO-opleiding aanmelden voor de premaster Creative Industries en ook tot die premaster worden toegelaten, vrijstelling voor deze vakken.