Kies op maat

Inloggen Menu

Franstalige literatuur en cultuur van de moderne tijd

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

Cursus 1: Histoire de la culture française II

In deze cursus maakt de student kennis met de Franse cultuur in de breedste zin van het woord, vanaf de 19e eeuw tot heden. Via de bestudering van enkele exemplarische kunstwerken (romans, toneelstukken, schilderijen, films) krijgt de student een globaal overzicht van de historische ontwikkelingen sinds de Franse revolutie en hun impact op de Franse maatschappij. Daarnaast worden enkele basale theoretische concepten en analysetechnieken aangeboden die de student in staat stellen op de verschillende casussen te reflecteren in de vorm van essays of mondelinge presentaties. Een studiereis naar Parijs is onderdeel van de cursus.


Cursus 2: Littérature et avant-garde

Aan de hand van een aantal tekstfragmenten en langere werken zal een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de Franse literatuur vanaf het begin van de 20e eeuw tot het heden. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de historisch-culturele context, en de wisselwerking tussen literaire teksten en maatschappelijke verandering. Vragen die aan bod zullen komen zijn: hoe werkten literaire teksten als middel om na te denken over de inrichting van een betere maatschappij? Hoe veranderde de verhouding van het individu tot de maatschappij en tot het gezag? En ten slotte: hoe ontwikkelde zich de rol van de literatuur en van de auteur binnen de Franse samenleving en de Franstalige wereld in bredere zin?


Cursus 3: Atelier culture : identités post-coloniales

Deze cursus geeft een overzicht van de verschillende domeinen van de francofonie en probeert de culturele en literaire diversiteit hiervan voor het voetlicht te brengen.
De ‘francophonie’, een cultureel, literair en politiek lastig te ontginnen terrein, is het domein bij uitstek waar identiteit geproblematiseerd wordt en waar levendige debatten plaatsvinden. Een aantal centrale vraagstukken en terugkerende thema’s zullen aan bod komen : status, taal, vorm, ideologie.

Deze minor kan eventueel worden ingezet bij bepaalde premasters.

1. Histoire de la culture française II, LET-RTCBF106 

2. Littérature et avant-garde, LET-RTCBF211

3. Atelier culture : identités post-coloniales, LET-RTCBF206

Aanvullende informatie

Deze minor kan eventueel worden ingezet bij bepaalde premasters.

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Franse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Toetsing

Rooster

Zie Studiegids