Kies op maat

Inloggen Menu

Algemene Cultuurwetenschappen: cultuurbeleid

Bij de vakken van de minor Algemene cultuurwetenschappen: cultuurbeleid verdiep je je in de relatie tussen de overheid en de kunsten. Waarom subsidiëren de rijksoverheid, provincies en gemeenten kunst en cultuur? Wat is de functie van cultuurfondsen, en wat doet de Raad voor cultuur? Hoe is de culturele sector georganiseerd? Ook verdiep je je in het publieke debat over (subsidiëring van) kunst en cultuur. Is cultuur echt een 'linkse hobby' en heeft kunst met name maatschappelijke waarde? Welke vooronderstellingen over wat goede kunst is en wat de effecten zijn van het deelnemen aan kunst en cultuur kun je destilleren uit dit debat? Je maakt kennis met de actoren binnen het veld van de gesubsidieerde cultuur: politici, beleidsmakers, fondsen en adviesorganen, kunstenaars, culturele instellingen en het publiek. Je verkrijgt inzicht in het cultuurbeleid in Nederland en daarbuiten, in heden en verleden. Je verkent de belangrijkste theorievorming rondom het beleid ten aanzien van kunst en cultuur. Daarnaast maak je kennis met manieren waarop je cultuurbeleid op een kritische wijze kunt bestuderen en leer je je te positioneren in het actuele debat over cultuur en politiek. 

In het tweede deel van de minor duik je de praktijk in en pas je je inzichten toe in de aanpak van een concreet cultuurbeleidsvraagstuk, dat je deels zelf mag kiezen. Op basis van onderzoek naar wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en interviews met beleidsmakers, en adviseurs en bestuurders van culturele instellingen ontwikkel je creatieve oplossingen voor de problematiek en leer je hoe je ze rapporteert in een beleidsadvies.

De minor bestaat uit de volgende cursussen:

1. Cultuur en politiek, LET-ACWB701 (5 EC)
2. Onderzoekseminar cultuurbeleid, LET-ACWB702 (10EC)

Ingangseisen

De minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van het kunstvakonderwijs (kunstacademie, toneelschool, conservatorium, rockacademie), culturele en maatschappelijke vorming, kunstmanagement of event- of Leisure management. 

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Zie Studiegids

Aanvullende informatie

De vakken van de minor Algemene cultuurwetenschappen: cultuurbeleid maken deel uit van de  premaster Kunstbeleid en Kunstbedrijf. Studenten die de vakken van de minor succesvol afronden krijgen, als ze zich na afronding van hun HBO-opleiding aanmelden voor de premaster Kunstbeleid en Kunstbedrijf en ook tot die premaster worden toegelaten, vrijstelling voor deze vakken.