Kies op maat

Inloggen Menu

De Franstalige wereld in beeld en boek

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

Cursus 1 : Histoire de la culture française I, LET-RTCBF105 (5 EC)

In deze cursus maakt de student kennis met de Franse cultuur in de breedste zin van het woord, vanaf de middeleeuwen tot en met de Verlichting. Via de bestudering van enkele exemplarische kunstwerken (kathedralen, toneelstukken, schilderijen, romans) krijgt de student een globaal overzicht van de historische ontwikkelingen sinds de middeleeuwen en hun impact op de Franse maatschappij. Daarnaast worden enkele basale theoretische concepten en analysetechnieken aangeboden die de student in staat stellen op de verschillende casussen te reflecteren in de vorm van essays of mondelinge presentaties.

Cursus 2 : Théories et méthodes, LET-RTCBF214 (5 EC)

In deze cursus ga je aan de slag met de belangrijkste methodologische vraagstukken binnen de taalkunde, cultuurkunde en literatuurwetenschap. Je verwerft inzicht in de belangrijkste theorieën en debatten binnen deze domeinen en je leert zelf kritisch naar methodologieën en argumenten te kijken en hierover te rapporteren. Je sluit de cursus af met een klein, zelf opgezet onderzoek waarin je de door jou gekozen methodologie verantwoordt.

Cursus 3: Littérature et Révolution, LET-RTCBF210 (5 EC)

Aan de hand van een aantal tekstfragmenten en langere werken zal een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de Franse literatuur vanaf het begin van de 17e eeuw tot het einde van de 19e eeuw. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de historisch-culturele context, en de wisselwerking tussen literaire teksten en maatschappelijke verandering. Vragen die aan bod zullen komen zijn: hoe werkten literaire teksten als middel om na te denken over de inrichting van een betere maatschappij? Hoe veranderde de verhouding van het individu tot de maatschappij en tot het gezag? En ten slotte: hoe ontwikkelde zich de rol van de literatuur en van de auteur binnen de Franse samenleving, mede als gevolg van de politieke omwentelingen die deze periode hebben gekenmerkt?

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Franse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

De minor is extra interessant voor studenten die willen doorstromen naar de tweejarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (track: Frans). De minor dekt namelijk een deel van de inhoud van de premaster voor deze opleiding.