Kies op maat

Inloggen Menu

Frans: Taal, theorie, vertaling

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

Cursus 1: Apprendre le français

Hoe gaat dat precies als je een taal leert? Wat zijn de verschillen tussen het leren van een moedertaal en het leren van een vreemde taal? En wat is er lastig of juist handig als je twee moedertalen tegelijk moet leren? In deze cursus komen de belangrijkste taalverwervingstheorieën aan bod, en bekijken we specifiek de verwerving van het Frans als (tweede) moedertaal en vreemde taal. De focus ligt hierbij op de verschillende deelgebieden van de taalkunde : fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek. We gaan ook in op de vraag welke implicaties het onderzoek naar taalverwerving heeft voor de lespraktijk.

Cursus 2: Traduction F-N

Uitgangspunt van de cursus is dat vertalen een specifieke (taal)vaardigheid is die je op gevorderd niveau moet beheersen. Daarbij is het van belang dat je als vertaler niet alleen een goede kennis hebt van de bron- en doeltaal, maar je ook bewust bent van de keuzes die je maakt en dat je deze op een vertaalwetenschappelijk manier kunt duiden. Daarnaast is een gedegen kennis van het Franse vocabulaire en idiomatische wendingen onontbeerlijk. De te vertalen teksten zijn van opiniërende dan wel literaire aard die ofwel in verband staan met actuele onderwerpen ofwel gelieerd zijn aan cultuurhistorische gebeurtenissen.

Cursus 3: Théories et méthodes

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de methoden en technieken van de taal-, letter- en cultuurkunde, in het bijzonder toegepast op het Frans. Aan de hand van syntactische en fonologische voorbeelden duidelijk gemaakt wat observationele, descriptieve en explicatieve adequaatheid is, wat geldt als een taalkundig argument en wat de methoden en technieken van de taalkunde zijn. Daarnaast wordt de student ingewijd in de belangrijkste literatuurwetenschappelijke theorieën en debatten over literariteit, de auteur, receptie-esthetica, literatuursociologie, gender- en cultuurhistorische benaderingen van literaire teksten. 

1. Apprendre le français, LET-RTCBF209

2. Traduction F-N, LET-RTCBF215

3. Théories et méthodes, LET-RTCBF214

 

Aanvullende informatie

Deze minor kan eventueel worden ingezet bij bepaalde premasters.

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Franse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Toetsing

Rooster