Kies op maat

Inloggen Menu

Cultuurkunde Spanje en Spaans-Amerika

De minor bestaat uit de volgende vier cursussen (onder voorbehoud):

Cursus 1: Cultuurkunde Spanje LET-RTCBS105

In deze cursus worden de belangrijkste historische en culturele ontwikkelingen van Spanje geïntroduceerd, vanaf de vroegste geschiedenis tot de 21ste eeuw. Voornaamste onderwerpen in het eerste deel van de cursus zijn het multiculturele Spanje van de Middeleeuwen en het enorme Spaanse wereldrijk in de 16e en 17e eeuw. In het tweede deel staat het moderniseringsproces van Spanje centraal en met name ook de actualiteit.

Cursus 2: Cultuurkunde Spaans-Amerika LET-RCTBS106

Deze cursus spitst zich toe op de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis en culturen van Spaans-Amerika, waarbij de nadruk ligt op de periode na 1500. Centraal staat enerzijds de periode van de ontdekkingsreizen en de koloniale tijd en anderzijds de periode na de onafhankelijkheid van Spanje. Tijdens de colleges komen niet alleen de belangrijkste historische en culturele gebeurtenissen aan bod, maar ook actuele ontwikkelingen.

Cursus 3: Identidad y diversidad: México y los Estados Unidos RTCBMIS603

Deze cursus richt zich op de ontwikkeling van identiteit en diversiteit in Mexico, waarbij specifiek aandacht is voor de rol die de Verenigde Staten in de politieke en culturele ontwikkeling van Mexico hebben gespeeld. De focus ligt hoofdzakelijk op de grensproblematiek tussen Mexico en de VS, met de daarbij horende kwesties van identiteitsvorming, migratie, drugs, geweld en criminaliteit. 

Cursus 4: Estereotipos en la cultura hispánica RTCBS210

Culturele representaties zijn imaginaire werkelijkheden die overal terug te vinden zijn en hebben invloed op de manier waarop we verschillen tussen ‘onze’ cultuur en ‘andere’ culturen begrijpen. Ze beïnvloeden ons begrip van de geschiedenis, van nationale en regionale identiteiten en van gender-verschillen. In deze cursus nemen we culturele stereotypen over Spanje en Spaans-Amerika onder de loep. 

 

Aanvullende informatie

Let op: twee cursussen in deze minor hebben Spaans als voertaal. 

Deze minor kan eventueel worden ingezet bij bepaalde premasters.

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Spaanse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Toetsing

Rooster