Kies op maat

Inloggen Menu

Spaanse Taalkunde

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

Inleiding Spaanse Taalkunde. Code: LET-RTCBS113

Deze cursus is een kennismaking met de taalkunde van het Spaans. Er wordt een overzicht gegeven van de deelgebieden van de taalkunde. In deze cursus gaat de meeste aandacht uit naar de fonetiek, fonologie en morfologie (de structuren van Spaanse klanken en woorden) en naar de semantiek en pragmatiek (betekenissen en functies van woorden, zinnen en uitingen). Syntaxis, taalvariatie, sociolinguïstiek en toegepaste taalkunde zullen minder centraal staan, omdat hieraan aparte cursussen worden gewijd in het tweede semester of tweede jaar.

Variedades del español LET-RTCBS114

In het eerste deel van deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de ontstaansgeschiedenis van het Spaans vanuit het Latijn behandeld. In het tweede deel staan de variaties van het hedendaagse Spaans van Spanje en Spaans-Amerika centraal. Niet alleen de regionale en sociale variaties van het Spaans komen aan bod, maar ook de andere talen die in de Spaanstalige wereld worden gesproken en de contacten tussen deze talen en het Spaans.

Lengua, cultura y sociedad RTCBS206

In deze cursus wordt een aantal onderwerpen uit de semantiek, pragmatiek en sociolinguïstiek van het Spaans uitgediept. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer beleefdheidsconventies in het alledaagse Spaans en taalcontact en code switching in de Spaanstalige wereld. 

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Spaanse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

Deze minor kan eventueel worden ingezet bij bepaalde premasters.