Kies op maat

Inloggen Menu

Taal, cognitie en gezondheid

In deze minor houd je je bezig met hoe taal verwerkt en geproduceerd wordt en ook met wat er mis kan gaan. Je maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van enkele taalstoornissen, zoals afasie en taalontwikkelingsstoornissen.  Daarnaast verwerf je algemene kennis en academische vaardigheden op het gebied van de taalwetenschap.

  1. Taalontwikkelingsstoornissen (LET-TWB249)
  2. Inleiding psycholinguïstiek (LET-NTCB221)
  3. Taalanalyse (LET-TWB135)
  4. Fonetiek (LET-TWB129)
  5. Afasie* (LET-TWB322)
  6. Statistiek 2* (LET-TWB201A)

Aanvullende informatie

Deze minor omvat de helft van het eenjarige premasterprogramma Taal- en Spraakpathologie voor logopedisten. De volledige premaster geeft toegang tot de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie van de master Linguistics (Taalwetenschappen) aan de Radboud Universiteit. 

Ingangseisen

De minor Taal, cognitie en gezondheid staat open voor studenten van de hbo-bacheloropleidingen Logopedie en Pedagogiek. 

* Ingangseis voor Afasie is Inleiding taal- en spraakpathologie (LET-TWB134) of equivalent. Dit houdt in dat je voor deze cursus voorkennis moet hebben over welke talige en niet-talige verschijnselen verwacht kunnen worden bij de meest voorkomende spraak- en taalpathologieën. Tevens ken je de meest gebruikte methoden om de betreffende talige verschijnselen te analyseren.

*Ingangseis voor Statistiek 2 is Statistiek 1 (LET-TWB126) of equivalent. Dit houdt in dat je voor deze cursus voorkennis moet hebben over basisbegrippen uit de statistiek, zoals centrum- en spreidingsmaten, frequentieverdeling en normaalverdeling, centrale limiet stelling, betrouwbaarheidsintervallen, t-toets voor gemiddelden, correlatiecoëfficiënten, kruistabellen en enkele grafische technieken. Je bent in staat om eenvoudige statistische analyses uit te voeren.

Toetsing

Rooster