Kies op maat

Inloggen Menu

Taal, cognitie en samenleving

Onze samenleving draait om taal, taal is overal. Talen, dialecten en andere taalvarianten worden gebruikt in verschillende regio’s, in verschillende sociale contexten en op verschillende manieren. Een levende taal is voortdurend aan verandering onderhevig. Die veranderingen kunnen het gevolg zijn van eigenschappen van de taal zelf, maar ook contact met andere talen, het leerproces (hoe en door wie wordt de taal geleerd) en de verdere gebruikscontext spelen een rol. 

De minor bestaat uit de volgende cursussen:

  1. Moedertaalverwerving (LET-NTCB139)
  2. Inleiding Psycholinguïstiek (LET-NTCB221)
  3. Sociolinguïstiek (LET-TWB243)
  4. Fonologie (LET-NTCB224)
  5. Statistiek 1 (LET-TWB126)
  6. Gebarentaal en dovencultuur (LET-TWB128)

Aanvullende informatie

Deze minor omvat vijf van de twaalf vakken van het eenjarige premasterprogramma Nederlands als Tweede Taal. De volledige premaster geeft toegang tot de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal van de masteropleiding Linguistics (Taalwetenschappen) aan de RU. Er zijn geen verdere ingangseisen voor de vakken in deze minor. 

Ingangseisen

De minor Taal, cognitie en samenleving staat open voor studenten van de hbo-lerarenopleidingen Basisonderwijs of Nederlands, Logopedie en Pedagogiek, maar ook voor andere hbo-studenten die geïnteresseerd zijn in taal en samenleving. 

Toetsing

Rooster