Kies op maat

Inloggen Menu

Educatie Nederlands II

De opleiding Nederlandse Taal en Cultuur biedt zowel in het eerste als het tweede semester een minor Educatie Nederlands aan voor hbo-studenten. De minor Educatie Nederlands staat open voor studenten die een hbo-lerarenopleiding Nederlands of een hbo-bachelor Journalistiek volgen. In de minor volg je inleidende cursussen en onderzoekscursussen op het terrein van de neerlandistiek. Een deel daarvan heeft betrekking op de studie van de Nederlandse letterkunde en literatuurgeschiedenis. Ook volg je cursussen op het terrein van de Nederlandse taalkunde en zijn er cursussen met een focus op het ontwerp van overtuigende communicatie. Tezamen vormen de domeinen literatuur, taal en communicatie de ruggengraat van de universitaire opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

  • Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek, LET-NTCB223
  • Rol en functie van de Nederlandse literatuur in de 21ste eeuw, LET-NTCB116
  • Taalverandering in context, LET-NTCB222
  • Argumentatie, retorica en publiek debat, LET-NTCB138
  • Ontwerp van overtuigende teksten, LET-NTCB230
  • Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw, LET-NTCB117 

Aanvullende informatie

De minor is met name interessant voor studenten die willen doorstromen naar de tweejarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (track: Nederlands). De minor dekt namelijk de helft van de inhoud van de premaster voor deze opleiding. Na het volgen van de minor Educatie Nederlands kan vervolgens een verkorte pre-master van een half jaar worden gevolgd voor de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (track: Nederlands)

Toetsing

Rooster