Kies op maat

Inloggen Menu

Nederlandse Taal en Cultuur II

De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud):

1. Rol en functie van de Nederlandse literatuur in de 21ste eeuw, LET-NTCB116 (5 EC)

2. Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek, LET-NTCB215 (5 EC)

3. Middelnederlands en vroegnieuwnederlands, LET-NTCB128 (5 EC)

4. Van Woord tot Zin, LET-TWB133 (5 EC)

5. Argumentatie, Retorica en Publiek debat, LET-NTCB138 (5 EC)

6. Wijsgerige reflectie: geschiedenis van het denken, (vakcode nader te bepalen) (5 EC)

Toetsing

Rooster