Kies op maat

Inloggen Menu

Nieuwe Geschiedenis

In deze minor staat in het teken van de Nieuwe Tijd. Het begint rond het jaar 1500 met de Reformatie en ontdekkingsreizen die Europa blijvend zouden beïnvloeden. Ontwikkelingen op politiek (staatsvorming; absolutisme), cultureel (Verlichting; Wetenschappelijke Revolutie) en economisch (globalisering; de levens van gewone mensen) vlak staan centraal. De cursus eindigt rond het jaar 1800 met Napoleon en de Industriële Revolutie. Ook word je getraind in de vaardigheden waarover een historicus moet beschikken.

    1. LET-GESPM100: Historisch Ambacht (5 ec), periode 1
    2. LET-GESB105: Nieuwe Tijd 1 (5 ec), periode 1
    3. LET-GESB106 Nieuwe Tijd 2 (5 ec), periode 2

Aanvullende informatie

Wil je na het behalen van je HBO-diploma aan een Master Geschiedenis beginnen, dan volg je eerst een premasterprogramma van 60 ec. Je kunt je minor zo samenstellen dat je vrijstelling krijgt voor een deel van de premaster. De volgende cursussen uit de HBO-minoren Geschiedenis maken ook onderdeel uit van het premasterpakket:

  • Historisch Ambacht
  • Twee tijdvakcursussen (Oudheid 1 en 2 of Nieuwe Tijd 1 en 2 of Middeleeuwen 1 en 2 of Nieuwste Tijd 1 en 2)
  • Wijsgerichte reflectie: Geschiedfilosofie
  • Een cursus van 5 ec uit het aanbod van Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis of Oude en Middeleeuwse geschiedenis

Ingangseisen

Deze minor staat open voor HBO-studenten Geschiedenis.

Toetsing

Rooster