Kies op maat

Inloggen Menu

Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis

Deze minor richt zicht op de spanningen tussen de vele sociale groepen die de Verenigde Staten hebben gevormd, zoals ‘native Americans', slaven, migranten, stedelingen, plattelanders, en de zich bedreigd voelende middenklassen. Bij Geschiedfilosofie ga je aan de slag met de manieren waarop historici, geschiedfilosofen, wetenschapsfilosofen en anderen hebben gereflecteerd op de aard en de methoden van geschiedkundige kennis en leer je deze geschiedfilosofische inzichten toe te passen. Let op: twee van deze cursussen worden in het Engels aangeboden.

    1. Wijsgerige Reflectie: Geschiedfilosofie (5 ec), periode 4. (cursuscode nog niet bekend)
    2. LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775 -1877) 
    3. LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present

Aanvullende informatie

Let op: twee van de cursussen in deze minor worden in het Engels aangeboden. Voertaal voor de cursus 'Wijsgerige Reflectie: Geschiedfilosofie' is Nederlands.

Wil je na het behalen van je HBO-diploma aan een Master Geschiedenis beginnen, dan volg je eerst een premasterprogramma van 60 ec. Je kunt je minor zo samenstellen dat je vrijstelling krijgt voor een deel van de premaster. De volgende cursussen uit de HBO-minoren Geschiedenis maken ook onderdeel uit van het premasterpakket:

  • Historisch Ambacht
  • Twee tijdvakcursussen (Oudheid 1 en 2 of Nieuwe Tijd 1 en 2 of Middeleeuwen 1 en 2 of Nieuwste Tijd 1 en 2)
  • Wijsgerichte reflectie: Geschiedfilosofie
  • Een cursus van 5 ec uit het aanbod van Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis of Oude en Middeleeuwse geschiedenis

Ingangseisen

Deze minor staat open voor HBO-studenten Geschiedenis.

Toetsing

Rooster