Kies op maat

Inloggen Menu

Geschiedenis I

In deze minor maak je kennis met de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen in de Oudheid en de Nieuwe Tijd (vanaf de tijd rond 1500 tot Napoleon). Als aanvulling daarop komen in het vak Nederlandse Geschiedenis de belangrijkste ontwikkelingen en personen van gebeurtenissen in, de naam zegt het al, de Nederlandse Geschiedenis aan de orde. Ook word je getraind in de vaardigheden waarover een historicus moet beschikken. 

LET-GESPM100 Historisch Ambacht

LET-GESB101 en LET-GESB102 Oudheid 1 en 2

LET-GESB105 en LET-GESB106 Nieuwe Tijd 1 en 2

LET-GESB110 Nederlandse Geschiedenis

Aanvullende informatie

Wil je na het behalen van je HBO-diploma aan een Master Geschiedenis beginnen, dan volg je eerst een premasterprogramma van 60 ec. Je kunt je minor zo samenstellen dat je vrijstelling krijgt voor een deel van de premaster. De volgende cursussen uit de HBO-minoren Geschiedenis maken ook onderdeel uit van het premasterpakket:

  • Historisch Ambacht
  • Twee tijdvakcursussen (Oudheid 1 en 2 of Nieuwe Tijd 1 en 2 of Middeleeuwen 1 en 2 of Nieuwste Tijd 1 en 2)
  • Wijsgerichte reflectie: Geschiedfilosofie
  • Een cursus van 5 ec uit het aanbod van Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis of Oude en Middeleeuwse geschiedenis

Ingangseisen

Deze minor staat open voor HBO-studenten van verwante opleidingen (Geschiedenis, Archeologie, Journalistiek etc.).

Toetsing

Rooster