Kies op maat

Inloggen Menu

Educatie geschiedenis I

Deze minor is bedoeld voor studenten die Leraar Geschiedenis willen worden. In deze minor maak je kennis met de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen in de Oudheid en de Nieuwe Tijd (vanaf de tijd rond 1500 tot Napoleon). Als aanvulling daarop komen in het vak Nederlandse Geschiedenis de belangrijkste ontwikkelingen en personen van gebeurtenissen in, de naam zegt het al, de Nederlandse Geschiedenis aan de orde. De cursus Globalisering focust zich op het historische perspectief van verschillende mondiale ontwikkelingen.

LET-GESB109: Globalisering

LET-GESB101 en LET-GESB102 Oudheid 1 en 2

LET-GESB105 en LET-GESB106   Nieuwe Tijd 1 en 2

LET-GESB110 Nederlandse Geschiedenis

Ingangseisen

Deelname aan deze cursus(sen) staat in principe alleen open voor HBO-Geschiedenisstudenten, maar studenten van een verwante HBO-opleiding (zoals Archeologie) kunnen een gemotiveerd verzoek uploaden bij hun aanmelding. Heb je een andere vooropleiding? Kijk dan bij één van de andere minoren die wij aanbieden met het thema Geschiedenis.

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

Wil je na het behalen van je HBO-diploma aan een Master Geschiedenis of een Tweejarige Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (Geschiedenis) beginnen, dan volg je eerst een premasterprogramma van 60 ec. Je kunt je minor zo samenstellen dat je vrijstelling krijgt voor een deel van de premaster. De volgende cursussen uit de HBO-minoren Geschiedenis maken ook onderdeel uit van het premasterpakket:

  • Historisch Ambacht
  • Twee tijdvakcursussen (Oudheid 1 en 2 of Nieuwe Tijd 1 en 2 of Middeleeuwen 1 en 2 of Nieuwste Tijd 1 en 2)
  • Nederlandse geschiedenis
  • Geschiedfilosofie
  • Geschiedenis in actie: Methoden en technieken voor historisch onderzoek