Kies op maat

Inloggen Menu

Proeven van Kunstgeschiedenis 3

Deze minor is bedoeld als kennismaking met de thema’s en methoden van de wetenschappelijke discipline Kunstgeschiedenis. De minor bestaat uit twee cursussen gericht op een overzicht van de beeldende kunst en architectuur van de Europese middeleeuwen (grofweg 500-1500), en een Engelstalige cursus over de geschiedenis van de kunst van Noord-Amerika, met nadruk op de twintigste eeuw. Die laatste cursus gaat ook in op de sociale, religieuze en culturele context en behandelt de, in Amerikaanse kunst vaak terugkomende, tegenstelling tussen het banale en nederige enerzijds en het geëxalteerde, sublieme anderzijds. 

De minor bestaat uit de volgende cursussen:

Met pen, troffel en kruis: kunst van de middeleeuwen I (LET-KGB1100A)

Verovering van de werkelijkheid: kunst van de middeleeuwen II (LET-KGB1100B)

American Art. Between the Humble and the Exalted (LET-KGB???)

Aanvullende informatie

Studenten die ambiëren na afronding van hun HBO-opleiding een pre-master kunstgeschiedenis te volgen, kunnen aan de toelatingscommissie een verzoek doen om de drie cursussen van deze minor, mits die met goed gevolg zijn afgerond, in te zetten voor hun pre-master.

Toetsing

Rooster