Kies op maat

Inloggen Menu

Proeven van Kunstgeschiedenis 6

Deze minor is bedoeld als kennismaking met de thema’s en methoden van de wetenschappelijke discipline Kunstgeschiedenis. De minor bestaat uit twee basiscursussen die een overzicht geven van de beeldende kunst en architectuur van de renaissance en barok (grofweg de periode van 1400-1800), alsmede een cursus die verdieping biedt op de specifieke kunstvorm van de architectuur. Die laatste cursus behandelt de grondslagen van de theorie en de praktijk van de bouwkunst in de westerse traditie. 

 

Evenwicht en duizeling : Kunst van de Renaissance en de Barok in Italië (LET-KGB1225)

Tussen Reformatie en Verlichting: Kunst in Noord-Europa (LET-KGB1226)

Architectuur: fundamenten in vogelvlucht (LET-KGB330)

Aanvullende informatie

De drie cursussen kunnen worden ingezet in een premasterprogramma. Studenten die deze vakken succesvol afronden krijgen, als ze zich na afronding van hun hbo-opleiding aanmelden voor de premaster Kunstgeschiedenis en ook tot die premaster worden toegelaten, er vrijstelling voor.

Toetsing

Rooster