Kies op maat

Inloggen Menu

Proeven van Kunstgeschiedenis 6

Deze minor is bedoeld als kennismaking met de thema’s en methoden van de wetenschappelijke discipline Kunstgeschiedenis. De minor bestaat uit drie basiscursussen die een overzicht geven van de beeldende kunst en architectuur van de renaissance en barok (grofweg de periode van 1400-1800) in Noord-Europa en Italië, en een die een overzicht geeft van de beeldende kunst en architectuur van de moderne tijd in de periode van de Franse Revolutie tot 1918. De minor bevat daarnaast een cursus die verdieping biedt op de specifieke kunstvorm van de architectuur waarin de grondslagen van de theorie en de praktijk van de bouwkunst in de westerse traditie behandeld worden. Ook een cursus maakt deel uit van de minor, die een inleiding is op de verschillende manieren waarop (geïllustreerde) boeken, in de middeleeuwen en daarna, kunnen worden beschouwd als kunstwerken. De cursus ‘Fake or fortune’ gaat in op kwesties als het doen van toeschrijvingen, het vaststellen van de eigenhandigheid van kunstwerken of juist van vervalsing ervan.

Deze minor bestaat uit 6 cursussen van elk 5 EC:

- Evenwicht en duizeling : Kunst van de Renaissance en de Barok in Italië (LET-KGB1225)
- Van David naar Dada: Kunst van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog (LET-KGB1350A)
- Architectuur: fundamenten in vogelvlucht (LET-KGB330)
- Fake or fortune; authenticiteit en vervalsing (LET-KGB703)
- Tussen Reformatie en Verlichting: Kunst in Noord-Europa (LET-KGB1226)
- Het boek: van manuscript tot e-book (LET-KGB235)

Aanvullende informatie

De cursussen kunnen deels worden ingezet in een premasterprogramma. Studenten die deze vakken succesvol afronden krijgen, als ze zich na afronding van hun hbo-opleiding aanmelden voor de premaster Kunstgeschiedenis en ook tot die premaster worden toegelaten, er vrijstelling voor.

Toetsing

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.