Kies op maat

Inloggen Menu

Proeven van Kunstgeschiedenis 11

Deze minor is bedoeld als kennismaking met de thema’s en methoden van de wetenschappelijke discipline Kunstgeschiedenis. De Engelstalige cursus Perspectives on Photography richt zich op het ontstaan en de ontwikkeling van de fotografie als kunstvorm en behandelt aspecten van de kunsthistorische theorievorming rondom de fotografie. De cursus Het boek als kunstwerk geeft een inleiding op de verschillende manieren waarop (geïllustreerde) boeken, in de middeleeuwen en daarna, kunnen worden beschouwd als kunstwerken. De cursus Fake or fortune gaat in op kwesties als het doen van toeschrijvingen, het vaststellen van de eigenhandigheid van kunstwerken of juist van vervalsing ervan.

Perspectives on Photography: History and Theory (LET-KGB704)

Het boek: van manuscript tot e-book (LET-KGB235)

Fake or fortune; authenticiteit en vervalsing (LET-KGB703)

Aanvullende informatie

Studenten die deze vakken succesvol afronden krijgen, als ze zich na afronding van hun hbo-opleiding aanmelden voor de premaster Kunstgeschiedenis en ook tot die premaster worden toegelaten, er vrijstelling voor.

Toetsing

Rooster