Kies op maat

Inloggen Menu

Arts and Culture Studies: Tourism and Culture

Bij de vakken van de minor Tourism and Culture maken de studenten via het vak Cultural Theory kennis met cruciale cultuurwetenschappelijke theorieën van onder meer Roland Barthes, Michel Foucault, Judith Butler en Fredric Jameson. Daardoor wordt het voor hen mogelijk om diverse culturele fenomenen te contextualiseren en te interpreteren, en om daarover te rapporteren. Cultuur wordt daarbij niet gezien als een vaststaande verzameling kunstobjecten maar als een dynamisch gegeven dat onze maatschappijen structureert en betekenis geeft. De cursus Crossing Borders focust op culturen die rond grenzen ontstaan. De grens wordt daarbij gezien als een plek waar diverse vormen van mobiliteit tegelijk voorkomen en intrigerende relaties aangaan: smokkel, toerisme, migratie.

 

Deze minor bestaat uit de volgende cursussen:

  • Cultural Theory, LET-ACWB107 (10 EC)
  • Crossing Borders in the Hispanic World, LET-RTCBS214 (5 EC)

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van het kunstvakonderwijs (kunstacademie, toneelschool, conservatorium, rockacademie), culturele en maatschappelijke vorming, kunstmanagement of event- of Leisure management. Om toegelaten te worden dienen de studenten gemiddeld een 7,0 of hoger te staan.

Wie deze Engelstalige minor wil volgen, moet bovendien de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheersen. Dat wil zeggen:  

  • een VWO-certificaat Engels hebben behaald
  • een propedeuse van een volledig Engelstalige HBO- of WO-bachelor hebben behaald.
  • de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) hebben behaald met een score van 80 punten of hoger (internet- based), 213 punten of hoger (computer- based) or 550 punten of hoger (paper- based). Voor de ‘internet- based’ test moet iedere sub-score minimaal 20 punten bedragen, voor de ‘computer- based’ test minimaal 53 punten en voor de ‘paper- based’ test minimaal 17 punten 
  • de International English Language Testing System (IELTS) hebben behaald met een score van 6.0 of hoger en minimaal 6.0 voor ieder van de vier sub-scores 
  • het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) of Certificate of Proficiency in English (CPE) bezitten, met een score van C of hoger
  • de TOEIC test score hebben behaald van 785 of hoger waarbij de modules ‘'Speaking and Writing’' and ‘'Listening and Reading’ ' volledig zijn afgerond. 

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

De minor is extra interessant voor studenten die willen doorstromen naar de master Arts and Culture: Tourism and Culture. Beide vakken maken deel uit van de (eveneens Engelstalige) premaster Tourism and Culture. Studenten die de vakken van deze minor succesvol hebben afgerond en zich inschrijven voor de pre-master kunnen vrijstelling voor deze twee vakken krijgen.