Kies op maat

Inloggen Menu

Educatie Frans

In deze minor maak je kennis met tot de academische bestudering van de Franse taal en cultuur. Je volgt universitair onderwijs van vakspecialisten op het gebied van literatuurwetenschap, cultuurgeschiedenis en taalkunde. Het onderwijs wordt gegeven in het Frans, in kleine groepen waarin veel ruimte is voor interactie en persoonlijke begeleiding. Je wordt intensief getraind in het vertalen vanuit het Frans, in het doen van wetenschappelijk onderzoek, en in het schriftelijk en mondeling presenteren van je bevindingen.

Deze minor bestaat uit de volgende cursussen:

  • Littérature et avant-garde, LET-RTCBF211 (5 EC)
  • Écriture scientifique, LET-RTCBF117 (5 EC)
  • Théories et méthodes, LET-RTCBF214 (5 EC)
  • Acquisition et apprentissage, LET-RTCBF209 (5 EC)
  • Histoire de la culture française II, LET-RTCBF106 (5 EC)
  • Vertalen Frans-Nederlands, LET-RTCBF215 (5 EC)

Ingangseisen

Deze minor staat open voor studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen op het gebied van de Franse Taal, Didactiek, Cultuurkunde en/of Letterkunde.

Rooster

Het rooster is in te zien op deze pagina: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule
Log in met gasttoegang.

Klik op de knop [+Rooster toevoegen] aan de rechterkant.
Klik op [Vak], het venster “Vakrooster toevoegen” opent.
Zoek een vak: gebruik hiervoor de cursuscodes die in de omschrijving de minor staan.
Selecteer de juiste vakken en klik dan op [Roosters toevoegen].
Zodra je alle vakken hebt toegevoegd, kun je het venster “Vakrooster toevoegen” sluiten.

Voor een uitgebreide uitleg over het persoonlijk rooster, zie: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/

Indien de roosters al bekend zijn, kun je nu zien wanneer het onderwijs is ingepland.
Let op, zelfstudie en werkgroepjes staan niet ingeroosterd!
De meeste roosterinformatie zal ruim een maand voor aanvang van het semester beschikbaar komen: eind juli voor semester 1 en eind december voor semester 2.

Toetsing

Aanvullende informatie

De minor is extra interessant voor studenten die willen doorstromen naar de tweejarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (specialisatie: Frans). Na het volgen van de minor Educatie Frans kan een verkorte pre-master worden gevolgd voor deze master.